全部城市 » 

Bài thơ: Đắc xá đệ tiêu tức (Phong xuy tử kinh thụ&#

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:172
Tác giả(nhà thơ): 得舍弟消息(風吹紫荆樹) • Được tin em (Sắc trời chiều mái xuân), Trung Quốc, Thịnh Đường

得舍弟消息(風吹紫荆樹)風吹紫荆樹,
色與春庭暮。
花落辭故枝,
風回返無處。
骨肉恩書重,
漂泊難相遇。
猶有淚成河,
經天複東注。Đắc xá đệ tiêu tức (Phong xuy tử kinh thụ)


Phong xuy tử kinh thụ,
Sắc dữ xuân đình mộ.
Hoa lạc từ cố chi,
Phong hồi phản vô xứ.
Cốt nhục ân thư trọng,
Phiêu bạc nan tương ngộ.
Do hữu lệ thành hà,
Kinh thiên phục đông chú.
Dịch nghĩa
Gió thổi vào cây gai đỏ,Sắc hoà cùng với mái nhà vào buổi chiều xuân.Hoa rụng từ giã cành cũ,Gió thổi lại không biết từ nơi nào.Tình ruột thịt coi thực là điều quý,Lạc nhau, đã khó mà gặp nhau được.Hệt như nước mắt tuôn thành sông,Đi khắp trời lại hướng về đông mà đổ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论