全部城市 » 

Bài thơ: Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 6

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:186
Tác giả(nhà thơ): 乾元中寓居同谷縣作歌其六 • Bài ca làm khi ở nhờ tại Càn Nguyên, huyện Đồng Cốc kỳ 6, Trung Quốc, Thịnh Đường

乾元中寓居同谷縣作歌其六南有龍兮在山湫,
古木巃嵸枝相樛。
木葉黃落龍正蟄,
蝮蛇東來水上遊。
我行怪此安敢出,
拔劍欲斬且復休。
嗚呼六歌兮歌思遲,
溪壑為我回春姿。Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 6


Nam hữu long hề tại sơn thu
Cổ mộc lung tung chi tương cù
Mộc diệp hoàng lạc long chính trập
Phục xà đông lai thuỷ thượng du
Ngã hàng quái thử, an cảm xuất
Bạt kiếm dục trảm thả phục hưu.
Ô hô! Lục ca hề, ca tứ trì,
Khê hác vị ngã hồi xuân tư
Dịch nghĩa
Phương nam có con rồng ở đầm trên núiCây cổ thụ cao vút, cành chằng chịt xen nhauGiữa lá rụng úa vàng, rồng nằm cuộn khúcLoài rắn miền đông tới lượn lờ trên mặt nướcTa đến xứ sở lạ lùng này, không dám raTuốt gươm toan chém nhưng lại thôi.Hỡi ôi! Bài hát thứ sáu, tiếng hát có vẻ chậm,Núi khe vì ta đưa dáng xuân về.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论