全部城市 » 

Bài thơ: Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:259
Tác giả(nhà thơ): 乾元中寓居同谷縣作歌其七 • Bài ca làm khi ở nhờ tại Càn Nguyên, huyện Đồng Cốc kỳ 7, Trung Quốc, Thịnh Đường

乾元中寓居同谷縣作歌其七男兒生不成名身已老,
三年饑走荒山道。
長安卿相多少年,
富貴應須致身早。
山中儒生舊相識,
但話宿昔傷懷抱。
嗚呼七歌兮悄終曲。
仰視皇天白日速。Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7


Nam nhi sinh bất thành danh thân dĩ lão
Tam niên cơ tẩu hoang sơn đạo.
Trường An khanh tướng đa thiếu niên,
Phú quý ưng tu trí thân tảo.
Sơn trung nho sinh cựu tương thức,
Đãn thoại túc tích thương hoài bão.
Ô hô! Thất ca hề, tiễu chung khúc,
Ngưỡng thị hoàng thiên bạch nhật tốc...
Dịch nghĩa
Làm trai sinh ra chưa nên danh thân đã giàBa năm đói chạy khắp nẻo núi hoang.Bọn khanh tướng ở Trường An đa phần còn trẻNên sớm đem thân vào chốn giàu sang.Bọn làng nho quen biết cũ đều ở núi nonThường bàn chuyện xưa, thương cho chí lớn.Hỡi ôi! Hát bài thứ bảy, tiếng hát buồn đã dứt,Ngẩng trông trời cao, mặt trời trắng đi qua nhanh...

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论