全部城市 » 

Bài thơ: Cát Bá độ - 桔柏渡 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:182
Tác giả(nhà thơ): 桔柏渡 • Bến đò Cát Bá, Trung Quốc, Thịnh Đường

桔柏渡青冥寒江渡,
駕竹為長橋。
竿濕煙漠漠,
江永風蕭蕭。
連笮動嫋娜,
征衣颯飄颻。
急流鴇鷁散,
絕岸黿鼉驕。
西轅自茲異,
東逝不可要。
高通荊門路,
闊會滄海潮。
孤光隱顧眄,
遊子悵寂寥。
無以洗心胸,
前登但山椒。Cát Bá độ


Thanh minh hàn giang độ,
Giá trúc vi trường kiều.
Can thấp yên mạc mạc,
Giang vĩnh phong tiêu tiêu.
Liên trách động niểu nả,
Chinh y táp phiêu diêu.
Cấp lưu bảo nghích tán,
Tuyệt ngạn ngoan đà khiêu.
Tây viên tự tư dị,
Đông thệ bất khả yêu.
Cao thông Kinh Môn lộ,
Khoát hội thương hải triều.
Cô quang ẩn cố miện,
Du tử trướng tịch liêu.
Vô dĩ sái tâm hung,
Tiền đăng đán sơn tiêu.
Dịch nghĩa
Bến sông xanh tối lạnh,Lấy tre bắc cầu dài.Thân ướt khói mù mù,Sông dài gió vi vu.Mái lá ẻo lả đung đưa,Áo lạnh tung lất phất.Thác đổ cò tán loạn,Bãi hoang rái cá bơi.Bánh xe đi về tây khác,Sang đông thì không được rồi.Trên cao thông với đường Kinh Môn,Bao la sánh với nước biển dâng.Ánh mờ trong khoé mắt,Lữ khách thấy lòng bâng quơ.Không có gì để tẩy cho sạch lòng,Lối lên phía trước chỉ là đỉnh núi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论