全部城市 » 

Bài thơ: Biệt Tán thượng nhân - 別贊上人 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 別贊上人 • Từ biệt Tán thượng nhân, Trung Quốc, Thịnh Đường

別贊上人百川日東流,
客去亦不息。
我生苦漂蕩,
何時有終極。
贊公釋門老,
放逐來上國。
還為世塵嬰,
頗帶憔悴色。
楊枝晨在手,
豆子雨已熟。
是身如浮雲,
安可限南北。
異縣逢舊友,
初忻寫胸臆。
天長關塞寒,
歲暮饑凍逼。
野風吹征衣,
欲別向曛黑。
馬嘶思故櫪,
歸鳥盡斂翼。
古來聚散地,
宿昔長荊棘。
相看俱衰年,
出處各努力。Biệt Tán thượng nhân


Bách xuyên nhật đông lưu,
Khách khứ diệc bất tức.
Ngã sinh khổ phiêu đãng,
Hà thì hữu chung cực.
Tán công thích môn lão,
Phóng trục lai thượng quốc.
Hoàn vi thế trần anh,
Pha đới tiều tuỵ sắc.
Dương chi thần tại thủ,
Đậu tử vũ dĩ thục.
Thị thân như phù vân,
An khả hạn nam bắc.
Dị huyện phùng cựu hữu,
Sơ hân tả hung ức.
Thiên trường quan tái hàn,
Tuế mộ cơ đống bức.
Dã phong xuy chinh y,
Dục biệt hướng huân hắc.
Mã tê tư cố lịch,
Quy điểu tận liễm dực.
Cổ lai tụ tán địa,
Túc tích trường kinh cức.
Tương khán câu suy niên,
Xuất xứ các nỗ lực.
Dịch nghĩa
Hệt như trăm sông cứ chảy về đông,Thân tôi là khách cũng chẳng được ngừng.Đời tôi đã khổ vì lênh đênh,Biết được lúc nào là tới chỗ tận cùng.Ông họ Tán là ông già nương náu cửa chùa,Đã bị xua đuổi khỏi kinh đô.Trở thành kẻ vướng bụi đời,Nên mang sắc mặt tiều tuỵ.Cành dương buổi sáng cầm nơi tay,Trái đậu nhờ có mưa rồi mới chín.Thân này như mây trôi,Làm sao biết được nam hay bắc.Nơi huyện lạ gặp bạn cũ,Cõi lòng mở hết ra.Trời rộng quan ải lạnh,Cuối năm đói lạnh hành hạ mình.Gió đồng thổi bung áo đi đường,Muốn chia tay vào lúc đen tối.Ngựa hí nhớ chuồng cũ,Chim bay về mỏi cánh tàn.Xưa nay nơi hợp tan,Qua một đêm mà gai góc đã mọc dài.Trong lúc già được nhìn thấy nhau,Ra làm quan hay vào chùa mỗi người đều cố gắng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论