全部城市 » 

Bài thơ: Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:147
Tác giả(nhà thơ): 乾元中寓居同谷縣作歌其一 • Bài ca làm khi ở nhờ tại Càn Nguyên, huyện Đồng Cốc kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

乾元中寓居同谷縣作歌其一有客有客字子美,
白頭亂髮垂過耳;
歲拾橡栗隨狙公,
天寒日暮山谷里。
中原無書歸不得,
手腳凍皴皮肉死。
嗚呼一歌兮歌已哀,
悲風為我從天來。Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1


Hữu khách, hữu khách tự Tử Mỹ
Bạch đầu loạn phát thuỳ quá nhĩ
Tuế thập tượng lật tuỳ thư công
Thiên hàn nhật mộ sơn cốc lý
Trung Nguyên vô thư quy bất đắc
Thủ cước đống thuân, bì nhục tử
Ô hô! Nhất ca hề, ca dĩ ai,
Bi phong vị ngã tòng thiên lai.
Dịch nghĩa
Có người, có người tên chữ là Tử MỹĐầu bạc phơ, tóc bù xù rũ xuống quá taiQuanh năm lượm hạt dẻ, đi theo người nuôi vượnTrời rét, buổi chiều ở trong hang núiTrung Nguyên bặt tin, không về đượcChân tay cóng buốt, da thịt tê dạiHỡi ôi! Bài hát thứ nhất, tiếng hát đã xót xaGió buồn vì ta từ trên trời thổi xuống...

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论