全部城市 » 

Bài thơ: Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:126
Tác giả(nhà thơ): 乾元中寓居同谷縣作歌其二 • Bài ca làm khi ở nhờ tại Càn Nguyên, huyện Đồng Cốc kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

乾元中寓居同谷縣作歌其二長鑱長鑱白木柄,
我生托子以為命。
黃獨無苗山雪盛,
短衣數挽不掩脛。
此時與子空歸來,
男呻女吟四壁靜。
嗚呼二歌兮歌始放,
閭里為我色惆悵。Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2


Trường sàm, trường sàm bạch mộc bính
Ngã sinh thác tử dĩ vi mệnh
Hoàng độc vô miêu, sơn tuyết thịnh
Đoản y sác vãn bất yểm hĩnh
Thử thì dữ tử không quy lai
Nam thân tứ ngâm tứ bích tĩnh
Ô hô! Nhị ca hề, ca thuỷ phóng,
Lư lý vị ngã sắc trù trướng!
Dịch nghĩa
Thuổng dài, thuổng dài cán gỗ trắngĐời ta cậy nhờ ngươi mà sốngKhoai hoàng tinh không nẩy mầm, tuyết đầy núiÁo ngắn kéo xuống không che nổi chânLúc này, ta và ngươi đều về khôngTrai than thở, gái rên rỉ, bốn vách lặng lẽHỡi ôi! Bài hát thứ hai vừa cất lênHàng xóm vì ta mà vẻ mặt thảm thiết.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论