全部城市 » 

Bài thơ: Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:192
Tác giả(nhà thơ): 乾元中寓居同谷縣作歌其五 • Bài ca làm khi ở nhờ tại Càn Nguyên, huyện Đồng Cốc kỳ 5, Trung Quốc, Thịnh Đường

乾元中寓居同谷縣作歌其五四山多風溪水急,
寒雨颯颯枯樹濕。
黃蒿古城雲不開,
白狐跳梁黃狐立。
我生何為在窮谷?
中夜起坐萬感集。
嗚呼五歌兮歌正長,
魂招不來歸故鄉。Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5


Tứ sơn đa phong, khê thuỷ cấp
Hàn vũ táp táp, khô thụ thấp
Hoàng cao cổ thành vân bất khai
Bạch hồ khiêu lương, hòng hồ lập
Ngã sinh hà vị tại cùng cốc ?
Trung dạ khởi toạ, vạn cảm tập.
Ô hô! Ngũ ca hề, ca chính trường,
Hồn chiêu bất lai, quy cố hương.
Dịch nghĩa
Núi bốn bề lộng gió, nước suối đổ dồn dậpMưa lạnh ào ào, cây khô ướt đẫmThành xưa đầy cỏ vàng, mây không tanChồn trắng nhảy lên cầu, chồn vàng đứng sữngĐời ta vì sao lại ở nơi hang cùng ?Nửa đêm ngồi dậy, muôn mối cảm xúc dồn tớiHỡi ôi! Bài hát thứ năm, lời hát còn dàiHồn gọi không lại, đang mải về quê cũ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论