全部城市 » 

Bài thơ: Giai nhân - 佳人 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:139
Tác giả(nhà thơ): 佳人 • Người đẹp, Trung Quốc, Thịnh Đường

佳人絕代有佳人,
幽居在空谷。
自云良家子,
零落依草木。
關中昔喪亂,
兄弟遭殺戮。
官高何足論,
不得收骨肉。
世情惡衰歇,
萬事隨轉燭。
夫婿輕薄兒,
新人美如玉。
合昏尚知時,
鴛鴦不獨宿。
但見新人笑,
那聞舊人哭。
在山泉水清,
出山泉水濁。
侍婢賣珠迴,
牽蘿補茅屋。
摘花不插髮,
采柏動盈掬。
天寒翠袖薄,
日暮倚修竹。Giai nhân


Tuyệt đại hữu giai nhân,
U cư tại không cốc.
Tự vân lương gia tử,
Linh lạc y thảo mộc.
Quan Trung tích táng loạn,
Huynh đệ tao sát lục.
Quan cao hà túc luận,
Bất đắc thu cốt nhục.
Thế tình ố suy yết,
Vạn sự tuỳ chuyển chúc.
Phu tế khinh bạc nhi,
Tân nhân mỹ như ngọc.
Hợp hôn thướng tri thời,
Uyên ương bất độc túc.
Ðãn kiến tân nhân tiếu,
Ná văn cựu nhân khốc.
Tại sơn tuyền thuỷ thanh,
Xuất sơn tuyền thuỷ trọc.
Thị tỳ mãi châu hồi,
Khiên la bổ mao ốc.
Trích hoa bất sáp phát,
Thái bách động doanh cúc.
Thiên hàn thuý tụ bạc,
Nhật mộ ỷ tu trúc.
Dịch nghĩa
Có người con gái đẹp tuyệt trần,Sống âm thầm trong núi non vắng vẻ.Nàng kể lể vốn con nhà đàng hoàng,Mà nay phiêu dạt cùng với cỏ cây.Vào buổi Quan Trung loạn lạc xa xưa,Anh em đều bị sát hại.Quan quyền cao sang mà kể làm gì,Chết chẳng nhặt nhạnh được thịt xương.Tình đời vốn rẻ rúng, ghét bỏ sự suy vi.Muôn việc tuỳ cho ngọn đèn nhấp nháy.Anh chồng là phường bạc bẽo,Ðem về người mới xinh như ngọc.Cây hợp hôn còn biết nở đúng lúc,Chim uyên ương không sống đơn độc.Chỉ thấy nụ cười của người mới,Mà không nghe tiếng khóc của người cũ.Ở trong núi, nước suối được trong sạch,Ra khỏi núi, nước suối bị vẫn đục.Người hầu gái đi bán ngọc trở về,Bứt dây dại che chắn cho mái tranh.Ngắt đoá hoa mà không cài lên tóc,Hái lá bách vốc đầy một bụm tay.Trời buốt giá, tay áo màu xanh mong manh,Chiều chiều đứng tựa khóm trúc dài.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论