全部城市 » 

Bài thơ: Hàn Giáp - 寒硤 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:204
Tác giả(nhà thơ): 寒硤 • Hàn Giáp, Trung Quốc, Thịnh Đường

寒硤行邁日悄悄,
山谷勢多端。
雲門轉絕岸,
積阻霾天寒。
寒硤不可度,
我實衣裳單。
況當仲冬交,
溯沿增波瀾。
野人尋煙語,
行子傍水餐。
此生免荷殳,
未敢辭路難。Hàn Giáp


Hành mại nhật tiễu tiễu,
Sơn cốc thế đa đoan.
Vân môn chuyển tuyệt ngạn,
Tích trở mai thiên hàn.
Hàn Giáp bất khả độ,
Ngã thực y thường đơn.
Huống đương trọng đông giao,
Tố diên tăng ba lan.
Dã nhân tầm yên ngữ,
Hành tử bàng thuỷ xan.
Thử sinh miễn hà thù,
Vị cảm từ lộ nan.
Dịch nghĩa
Đi mãi, ngày âm thầm qua,Hang núi có dạng hình khúc khuỷu.Cửa mây dời tới bến tít mù xa,Tích tụ lại làm cho khí trời lạnh.Kẽm lạnh đã không thể vượt,Ta lại manh áo đơn sơ.Huống chi vào lúc giữa mùa đông,Ngược dòng sóng gió càng thêm.Dân quê tìm tới chỗ có lửa khói để nói chuyện,Khách đường ngồi ăn ngay cạnh bờ nước.Đời này tránh khỏi cảnh gươm dáo,Nên chưa dám tránh né dù con đường khó khăn.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论