全部城市 » 

Bài thơ: Ký Trương thập nhị sơn nhân Bưu tam thập vận - 寄張十二

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:115
Tác giả(nhà thơ): 寄張十二山人彪三十韻 • Gửi ông Trương Bưu ở trên núi ba chục vần, Trung Quốc, Thịnh Đường

寄張十二山人彪三十韻獨臥嵩陽客,
三違潁水春。
艱難隨老母,
慘澹向時人。
謝氏尋山屐,
陶公漉酒巾。
群凶彌宇宙,
此物在風塵。
歷下辭姜被,
關西得孟鄰。
早通交契密,
晚接道流新。
靜者心多妙,
先生藝絕倫。
草書何太苦,
詩興不無神。
曹植休前輩,
張芝更後身。
數篇吟可老,
一字買堪貧。
將恐曾防寇,
深潛托所親。
甯聞倚門夕,
盡力潔飧晨。
疏懶為名誤,
驅馳喪我真。
索居猶寂寞,
相遇益悲辛。
流轉依邊徼,
逢迎念席珍。
時來故舊少,
亂後別離頻。
世祖修高廟,
文公賞從臣。
商山猶入楚,
湍水不離秦。
存想青龍秘,
騎行白鹿馴。
耕岩非穀口,
結草即河濱。
肘後符應驗,
囊中藥未陳。
旅懷殊不愜,
良覿渺無因。
自古皆悲恨,
浮生有屈伸。
此邦今尚武,
何處且依仁。
鼓角淩天籟,
關山信月輪。
官壕羅錦磧,
賊火近洮岷。
蕭索論功地,
蒼茫鬥將辰。
大軍多處所,
餘孽尚紛綸。
高興知籠鳥,
斯文豈獲麟。
窮秋正搖落,
回首望湘筠。Ký Trương thập nhị sơn nhân Bưu tam thập vận


Độc ngoạ Tung Dương khách,
Tam vi Dĩnh thuỷ xuân.
Gian nan tuỳ lão mẫu,
Thảm đạm hướng thì nhân.
Tạ thị tầm sơn kịch,
Đào công lộc tửu cân.
Quần hung di vũ trụ,
Thử vật tại phong trần.
Lịch Hạ từ Khương bí,
Quan Tây đắc Mạnh lân.
Tảo thông giao khế mật,
Vãn tiếp đạo lưu tân.
Tĩnh giả tâm đa diệu,
Tiên sinh nghệ tuyệt luân.
Thảo thư hà thái khổ,
Thi hứng bất vô thần.
Tào Thực hưu tiền bối,
Trương Chi cánh hậu thân.
Sổ thiên ngâm khả lão,
Nhất tự mãi kham bần.
Tương khủng tăng phòng khấu,
Thâm tiềm thác sở thân.
Ninh văn ỷ môn tịch,
Tận lực khiết sôn thần.
Sơ lãn vi danh ngộ,
Khu trì táng ngã chân.
Sách cư do tịch mịch,
Tương ngộ ích bi tân.
Lưu chuyển y biên kiếu,
Phùng nghênh niệm tịch trân.
Thì lai cố cựu thiếu,
Loạn hậu biệt ly tần.
Thế Tổ tu Cao Miếu,
Văn công thưởng tòng thần.
Thương sơn do nhập Sở,
Thoan thuỷ bất ly Tần.
Tồn tưởng thanh long bí,
Kỵ hành bạch hổ thuần.
Canh nham phi cốc khẩu,
Kết thảo tức hà tân.
Trửu hậu phù ứng nghiệm,
Nang trung dược vị trần.
Lữ hoài thù bất hiệp,
Lương dịch miểu vô nhân.
Tự cổ giai bi hận,
Phù sinh hữu khuất thân.
Thử bang kim thượng vũ,
Hà xứ thả y nhân.
Cổ giác lăng thiên lãi,
Quan sơn tín nguyệt luân.
Quan hào la Cẩm thích,
Tặc hoả cận Thao Mân.
Tiêu tác luận công địa,
Thương mang đấu tướng thần.
Đại quân đa xứ sở,
Dư nghiệt thượng phân luân.
Cao hứng tri lung điểu,
Tư văn khởi hoạch lân.
Cùng thu chính dao lạc,
Hồi thủ vọng Tương quân.
Dịch nghĩa
Là người khách cô đơn ở ẩn nơi phía bắc núi Tung,Đã rời quê của ông từ vùng sông Dĩnh ba năm rồi.Gian nan theo bà mẹ già,Buồn thảm hướng về người đương thời.Theo đôi guốc của họ Tạ, đi trong núi,Có được cái khăn lọc rượu của ông Đào.Bọn dữ còn đầy trong trời đất,Các vật này lăn lóc trong gió bụi.Nơi Lịch Hạ từ bỏ cái mền của họ Khương,Nơi Quan Tây chọn được hàng xóm như bà mẹ của ông Mạnh.Sớm kết bạn thân thiết,Cuối đời mới đem lòng mộ đạo.Con người ưa tĩnh mịch tất lòng thâm trầm,Nghệ thuật của ông thật đến mức cao.Lối viết thảo sao mà dụng công đến thế,Hứng về thơ không phải là không có thần.Vượt lên trên cả người xưa như Tào Thực,Ông đúng là hậu thân của Trương Chi.Một vài bài thơ có thể ngâm tới già được,Một chữ bán ra cam chịu cảnh nghèo túng.Những sợ từng né cướp,Tầm ngầm nuôi dưỡng người thân.Chiều tựa cửa mong nghe,Sớm bữa ăn thanh đạm sửa soạn.Phóng khoáng và lầm lỡ với công danh,Lặn lội khiến mất cả bản tính mình.Ở nơi hẻo lánh vốn vắng vẻ,Gặp gỡ nhau càng thêm đau buồn.Tôi di chuyển cứ quanh vùng biên giới tây nam,Đón tiếp nhớ lại cái chiếu quí.Tới giờ những người quen biết càng ít đi,Sau khi loạn cứ thường phải chia ly.Hán Thế Tổ sửa sang lại Cao Miếu,Văn công được mời ra làm quan.Núi thu còn vào vùng Sở,Dòng chảy xiết không có rời đất Tần.Vẫn tưởng bên trái còn bí ẩn của rồng xanh,Cưỡi đi bên mặt thì yên vì hổ trắng đã thuần.Cày ruộng nơi núi chẳng phải là cửa hang,Kết nóc tranh ngay bên bờ nước.Bùa ngay cạnh tay luôn được coi đến,Thuốc trong túi chưa được moi ra.Nơi xa mà nhớ sao không dứt,Tới gặp mặt thì mịt mù không cớ.Từ xưa đều buồn giận,Cuộc đời trôi nổi có lúc co lúc duỗi.Nước này nay chuộng vũ lực,Có nơi nào dựa vào lòng nhân đâu.Tiếng trống và tù và át cả tiếng sáo trời,Núi nơi cửa ải trăng tròn cứ đúng độ.Hào quân nhà nước đầy nơi sa mạc vùng Cẩm.Lửa giặc gần nơi Thao và vùng Mân.Tan tác nơi bàn về công lao,Ngày của tướng nơi trận hoảng hốt.Đoàn quân lớn đóng nhiều nơi,Tàn dư giặc còn lẩn quất.Cao hứng biết được con chim trong lồng,Nhà nho há bắt được lân.Mùa thu cùng cực này là lúc vất vả,Quay đầu ngóng đám trúc nơi sông Tương.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论