全部城市 » 

Bài thơ: Hỉ văn quan quân dĩ lâm tặc cảnh, nhị thập vận - 喜聞

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:208
Tác giả(nhà thơ): 喜聞官軍已臨賊境二十韻 • Mừng nghe tin quan quân đã tới vùng giặc, hai mươi vần, Trung Quốc, Thịnh Đường

喜聞官軍已臨賊境二十韻胡虜潛京縣,
官軍擁賊壕。
鼎魚猶假息,
穴蟻欲何逃。
帳殿羅玄冕,
轅門照白袍。
秦山當警蹕,
漢苑入旌旄。
路失羊腸險,
雲橫雉尾高。
五原空壁壘,
八水散風濤。
今日看天意,
遊魂貸爾曹。
乞降那更得,
尚詐莫徒勞。
元帥歸龍種,
司空握豹韜。
前軍蘇武節,
左將呂虔刀。
兵氣回飛鳥,
威聲沒巨鼇。
戈鋋開雪色,
弓矢尚秋毫。
天步艱方盡,
時和運更遭。
誰云遺毒螫,
已是沃腥臊。
睿想丹墀近,
神行羽衛牢。
花門騰絕漠,
拓羯渡臨洮。
此輩感恩至,
羸俘何足操。
鋒先衣染血,
騎突劍吹毛。
喜覺都城動,
悲憐子女號。
家家賣釵釧,
只待獻春醪。Hỉ văn quan quân dĩ lâm tặc cảnh, nhị thập vận


Hồ lỗ tiềm kinh huyện,
Quan quân ủng tặc hào.
Đỉnh ngư do giả tức,
Huyệt nghị dục hà đào.
Trướng điện la huyền miện,
Viên môn chiếu bạch bào.
Thái Sơn đương cảnh tất,
Hán uyển nhập tinh mao.
Lộ thất dương trường hiểm,
Vân hoành trĩ vĩ cao.
Ngũ nguyên không bích luỹ,
Bát thuỷ tán phong đào.
Kim nhật khan thiên ý,
Du hồn thải nhĩ tào.
Khất hàng na cánh đắc,
Thượng trá mạc đồ lao.
Nguyên suý quy long chủng,
Tư không ác báo thao.
Tiền quân Tô Vũ tiết,
Tả tướng Lã Kiền đao.
Binh khí hồi phi điểu,
Uy thanh một cự ngao.
Qua thiên khai tuyết sắc,
Cung thỉ thượng thu hào.
Thiên bộ nan phương tận,
Thì hoà vận cánh tào.
Thuỳ vân di độc thích,
Dĩ thị ốc tanh tao.
Duệ tưởng đan bệ cận,
Thần hành vũ vệ lao.
Hoa Môn đằng tuyệt mạc,
Tháp Yết độ Lâm Thao.
Thử đồ cảm ân chí,
Luy phu hà túc thao.
Phong tiên y nhiễm huyết,
Kỵ đột kiếm xuy mao.
Hỉ giác đô thành động,
Bi lân tử nữ hào.
Gia gia mãi thoa xuyến,
Chỉ đãi hiến xuân lao.
Dịch nghĩa
Bọn gặc núp trong kinh đô,Quan quân vây đồn giặc.Như cá trong nồi nước sôi đang ngắc ngư,Kiến trong lỗ muốn bò đi đâu được.Nơi phòng có treo màn đầy những mũ đen,Ngay cửa trại quân áo trắng chiếu sáng.Núi Thái cũng còn nhường lối,Vườn Hán cờ xí đi vào.Những khúc quanh co trên đường nay mất đi,Mây phủ ngang cao với đuôi chim trĩ.Năm cánh đồng vắng tường luỹ,Tám con sông tan hết sóng gió.Ngày nay thấy rõ ý trời,Hồn hoang tha thứ cho bọn bay.Xin hàng làm sao mà được,Còn chống lại sẽ không tránh được đau khổ.Vị chỉ huy trưởng có nòi rồng,Quan tư không nắm vững chiến thuật lẹ như báo.Tiền quân có được cái khí tiết của Tô Vũ,Tả tướng giống như con dao của Lữ Kiền.Khí thế quân khiến cho chim bay phải quay lại,Tiếng hô khiến cá sấu lớn phải lặn chìm.Giáo mác sáng ngời mầu tuyết,Cung tên bay mù trời như sợi tơ mùa thu.Vận khó khăn của đất nước vừa chấm dứt,Thời hoà bình đã đến rồi.Ai nói đến cái nọc độc còn lại,Đó là cái chất tanh tưởi dơ dáy.Cái ý tưởng sáng ngời đang gần thềm đỏ,Các binh chủng tiến nhanh và vững chắc.Người Hoa Môn vọt lên từ vùng sa mạc xa tít,Anh hùng vượt qua sông ở vùng Lâm Thao.Những đoàn quân này vì mang ơn mà tới,Những bọn tàn binh ốm yếu không bắt đủ hết sao.Máu thấm ướt áo người lính tiên phong,Lưỡi kiếm của quân đột kỵ còn sắc bén.Mừng được biết rằng kinh đô đầy phấn khởi,Nhưng cũng thương cho trai gái khóc than.Nhà nhà đem thoa với xuyến bán,Chỉ để lấy tiền đợi cúng cho cuộc liên hoan.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论