全部城市 » 

Bài thơ: Hí tặng Văn Hương Tần thiếu phủ đoản ca - 戲贈閿鄉秦少府短歌

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:203
Tác giả(nhà thơ): 戲贈閿鄉秦少府短歌 • Bài ca ngắn đùa tặng Tần thiếu phủ ở Văn Hương, Trung Quốc, Thịnh Đường

戲贈閿鄉秦少府短歌去年行宮當太白,
朝回君是同舍客。
同心不減骨肉親,
每語見許文章伯。
今日時清兩京道,
相逢苦覺人情好。
昨夜邀歡樂更無,
多才依舊能潦倒。Hí tặng Văn Hương Tần thiếu phủ đoản ca


Khứ niên hành cung đương Thái Bạch,
Triều hồi quân thị đồng xá khách.
Đồng tâm bất giảm cốt nhục thân,
Mỗi ngữ kiến hử văn chương bá.
Kim nhật thì thanh lưỡng kinh đạo,
Tương phùng khổ giác nhân tình hảo.
Tạc dạ yêu hoan lạc cánh vô,
Đa tài y cựu năng lạo đảo.
Dịch nghĩa
Nhớ năm xưa nơi vua ở tại núi Thái Bạch,Sau khi tan chầu, tôi với bác trọ cùng nhà.Cùng một lòng nên không dứt được mối tình như ruột thịt.Mỗi khi nói chuyện, cứ cho mình là bậc đàn anh trong chốn văn chuơng.Ngày nay đã yên lành, hai kinh đã vững vàng,Gặp lại nhau vẫn tin rằng tình người tốt.Đêm qua gặp lai nhau vui vẻ như chưa bao giờ có,Tài cao vẫn như cũ mà sao lại vẫn còn long đong.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论