全部城市 » 

Bài thơ: Hoạ cốt hành - 畫鶻行 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:172
Tác giả(nhà thơ): 畫鶻行 • Bài hành về con chim cắt vẽ, Trung Quốc, Thịnh Đường

畫鶻行高堂見生鶻,
颯爽動秋骨。
初驚無拘攣,
何得立突兀。
乃知畫師妙,
功刮造化窟。
寫作神駿姿,
充君眼中物。
烏鵲滿樛枝,
軒然恐其出。
側腦看青霄,
寧為眾禽沒。
長翮如刀劍,
人寰可超越。
乾坤空崢嶸,
粉墨且蕭瑟。
緬思雲沙際,
自有煙霧質。
吾今意何傷,
顧步獨紆鬱。Hoạ cốt hành


Cao đường kiến sinh cốt,
Táp sảng động thu cốt.
Sơ kinh vô câu luyến,
Hà đắc lập đột ngột.
Nãi tri hoạ sư diệu,
Công quát tạo hoá quật.
Tả tác thần tuấn tư,
Sung quân nhãn trung vật.
Ô thước mãn cù chi,
Hiên nhiên khủng kỳ xuất.
Trắc não khán thanh tiêu,
Ninh vi chúng cầm một.
Trường cách như đao kiếm,
Nhân hoàn khả siêu việt.
Càn khôn không tranh vanh,
Phấn mặc thả tiêu sắt.
Miễn tư vân sa tế,
Tự hữu yên vụ chất.
Ngô kim ý hà thương,
Cố bộ độc hu uất.
Dịch nghĩa
Nơi căn nhà chính thấy chim cắt sống,Linh động với vẻ oai hùng.Mới đầu sợ, chim không bị ràng buộc,Mà sao lại sừng sững đứng đó được.Sau mới nhận ra cái tài của hoạ sĩ,Việc làm đã vượt cả tạo hoá.Vẽ ra cái dáng oai nghiêm,Làm cho con mắt bạn thấy sảng khoái.Sẻ, quạ đầy trên cành si,Không dám ló đầu vì cái vẻ uy nghiêm của chim cắt.Nghiêng đầu ngó trời xanh,Thà làm cho các loài chim khác vắng bóng.Lông cánh dài như dao, kiếm,Cõi người này như có thể vút lên cao.Cả vùng trời lồng lộng,Phấn, mực lại trầm trầm.Cứ nghĩ miên man tới chốn mây nước,Là có được cái vẻ mây ráng ngay.Ý nghĩ của tôi lúc này sao mà buồn,Đi vòng vo mà lòng sầu não.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论