全部城市 » 

Bài thơ: Hạ dạ thán - 夏夜歎 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:194
Tác giả(nhà thơ): 夏夜歎 • Than đêm hè, Trung Quốc, Thịnh Đường

夏夜歎永日不可暮,
炎蒸毒我腸。
安得萬里風,
飄颻吹我裳。
昊天出華月,
茂林延疏光。
仲夏苦夜短,
開軒納微涼。
虛明見纖毫,
羽蟲亦飛揚。
物情無巨細,
自適固其常。
念彼荷戈士,
窮年守邊疆。
何由一洗濯,
執熱互相望。
竟夕擊刁鬥,
喧聲連萬方。
青紫雖被體,
不如早還鄉。
北城悲笳發,
鸛鶴號且翔。
況複煩促倦,
激烈思時康。Hạ dạ thán


Vĩnh dạ bất khả mộ,
Viêm chưng độc ngã trường.
An đắc vạn lý phong,
Phiêu diêu xuy ngã thường.
Hạo thiên xuất hoa nguyệt,
Mậu lâm diên sơ quang.
Trọng hạ khổ dạ đoản,
Khai hiên nạp vi lương.
Hư minh kiến tiêm hào,
Vũ trùng diệc phi dương.
Vật tình vô cự tế,
Tự thích cố kỳ thường.
Niệm bỉ hà qua sĩ,
Cùng niên thủ biên cương.
Hà do nhất tẩy trạc,
Chấp nhiệt hỗ tương vương.
Cánh tịch kích điêu đẩu,
Huyên thanh liên vạn phương.
Thanh tử tuy bị thể,
Bất như tảo hoàn hương.
Thử thành bi già phát,
Quán hạc hào thả tường.
Huống phục phiền xúc quyện,
Kích liệt tứ thì khương.
Dịch nghĩa
Ngày mãi không thể tối,Khí nóng làm bụng ta quặn đau.Sao có được ngọn gió từ nơi vạn dặm,Hiu hiu thổi áo ta.Trời cao hiện trăng sáng,Rừng rậm trải ánh sáng.Giữa hạ đêm nóng ngắn,Mở cửa để thu chút mát.Trong vùng sáng thấy sợi tơ mành,Sâu bọ cũng bay quàng.Tính vật không phân lớn nhỏ,Tự nó giữ cái thường của nó.Nhớ lại những binh sĩ kia,Năm năm trấn giữ biên giới.Vì đâu mà một trận tẩy rửa,Oi bức đều tiêu tan.Trọn đêm khua xoong chảo,Tiếng ầm ĩ vang vạn nẻo.Xanh tím tuy trùm lên thân,Nhưng vẫn không bằng sớm trở về làng.Tiếng khèn buồn nơi thành bắc nổi lên,Bày hạc vừa kêu vừa lượn.Huống lại gặp nhiều bức xúc,Nao nức nghĩ đến lúc nhàn hạ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论