全部城市 » 

Bài thơ: Khúc giang đối tửu - 曲江對酒 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:200
Tác giả(nhà thơ): 曲江對酒 • Trước rượu trên sông Khúc, Trung Quốc, Thịnh Đường

曲江對酒苑外江頭坐不歸,
水精宮殿轉霏微。
桃花細逐楊花落,
黃鳥時兼白鳥飛。
縱飲久判人共棄,
懶朝真与世相違。
吏情更覺滄洲遠,
老大悲傷未拂衣。Khúc giang đối tửu


Uyển ngoại giang đầu toạ bất quy,
Thuỷ tinh cung điện chuyển phi vi.
Đào hoa tế trục lê hoa lạc,
Hoàng điểu thì kiêm bạch điểu phi.
Túng ẩm cửu phan nhân cộng lạc,
Lãn triều chân dữ thế tương vi.
Lại tình cánh giác Thương Châu viễn,
Lão đại đồ thương vị phất y.
Dịch nghĩa
Trước rượu trên sông KhúcBên sông, ngoài vườn ngự, ngồi mãi không vềCảnh cung điện lồng bóng nước trở nên lấp lánhHoa đào nhè nhẹ rụng theo hoa lêChim vàng đôi lúc bay cùng chim trắngThích uống cho thoả, nên lâu nay bỏ cả cuộc vui chungLười chẳng đi chầu, so thói thường thực là trái ngượcVướng chuyện làm quan càng cảm thấy chốn Thương Châu xa vờiNhững xót xa hoài: già rồi mà chưa phủi được áo về ở ẩn!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论