全部城市 » 

Bài thơ: Hạ nhật thán - 夏日歎 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:183
Tác giả(nhà thơ): 夏日歎 • Than ngày hè, Trung Quốc, Thịnh Đường

夏日歎



夏日出東北,
陵天經中街。
朱光徹厚地,
郁蒸何由開。
上蒼久無雷,
無乃號令乖。
雨降不濡物,
良田起黃埃。
飛鳥苦熱死,
池魚涸其泥。
萬人尚流冗,
舉目唯蒿萊。
至今大河北,
化作虎與豺。
浩蕩想幽薊,
王師安在哉。
對食不能餐,
我心殊未諧。
眇然貞觀初,
難與數子偕。



Hạ nhật thán


Hạ nhật xuất đông bắc,
Lăng thiên kinh trung nhai.
Chu quang triệt hậu địa,
Úc chưng hà do khai.
Thượng thương cửu vô lôi,
Vô nãi hào lệnh quai.
Vũ giáng bất nhụ vật,
Lương điền khởi hoàng ai.
Phi điểu khổ nhiệt tử,
Trì ngư hạc kỳ nê,
Vạn nhân thượng lưu nhũng,
Cử mục duy cao lai.
Chí kim đại Hà Bắc,
Hoá tác hổ dữ sài.
Hạo đãng tưởng U, Kế,
Vương sư an tại tai.
Đối thực bất năng xan,
Ngã tâm thù vị hài.
Miễu nhiên Trinh Quán sơ,
Nan dữ số tử giai.




Dịch nghĩa
Mặt trời mùa hè hiện ra phía đông bắc,Vượt bầu trời qua đường giữa.Ánh đỏ rực thấm tới đất dày,Hơi hực nóng từ đâu mà toả ra vậy.Trên trời lâu không có sấm,Không hẳn là truyền lệnh sai.Mưa rơi không thấm vạn vật,Ruộng đất tung bụi vàng.Chim bay chết vì nóng,Cá trong ao khô nơi bùn.Vạn người còn lớ ngớ,Ngước trông chỉ thấy cỏ dại.Tới giờ sông lớn nơi phía bắc,Biến thành hổ với sói.Miên man nghĩ tới vùng châu U, châu Kế,Quân nhà vua có được yên không.Tới bữa chẳng muốn nuốt,Lòng tôi sao chưa yên.Xa rồi những năm đầu Trinh Quán,Nay khó mà có được vài người cùng ý với nhau.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论