全部城市 » 

Bài thơ: Hữu hoài Thai châu Trịnh thập bát tư hộ Kiền - 有懷臺州

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:143
Tác giả(nhà thơ): 有懷臺州鄭十八司戶虔 • Nhớ thập bát tư hộ Thai châu là Trịnh Kiền, Trung Quốc, Thịnh Đường

有懷臺州鄭十八司戶虔天台隔三江,
風浪無晨暮。
鄭公縱得歸,
老病不識路。
昔如水上鷗,
今如罝中兔。
性命由他人,
悲辛但狂顧。
山鬼獨一腳,
蝮蛇長如樹。
呼號傍孤城,
歲月誰與度?
從來御魑魅。
多為才名誤。
夫子嵇阮流,
更被時俗惡。
海隅微小吏,
眼暗發垂素。
黃帽映青袍,
非供折腰具。
平生一杯酒,
見我故人遇。
相望無所成,
乾坤莽回互。Hữu hoài Thai châu Trịnh thập bát tư hộ Kiền


Thiên Thai cách tam giang,
Phong lãng vô thần mộ.
Trịnh công túng đắc quy,
Lão bệnh bất thức lộ.
Tích như thuỷ thượng âu,
Kim như ta trung thố.
Tính mệnh do tha nhân,
Bi tân đãn cuồng cố.
Sơn quỷ độc nhất cước,
Phúc xà trường như thụ.
Hô hào bàng cô thành,
Tuế nguyệt thuỳ dữ độ?
Tòng lai ngự si mị.
Đa vị tài danh ngộ.
Phu tử Kê, Nguyễn lưu,
Cánh bị thì tục ác.
Hải ngung vi tiểu lại,
Nhãn ám phát thuỳ tố.
Hoàng mạo ánh thanh bào,
Phi cung chiết yêu cụ.
Bình sinh nhất bôi tửu,
Kiến ngã cố nhân ngộ.
Tương vọng vô sở thành,
Càn khôn mãng hồi hỗ.
Dịch nghĩa
Thiên Thai cách đây ba con sông,Sóng gió chẳng kể gì sớm tối.Ông Trịnh Kiền nếu mà có được trở về,Thì thân già, bệnh cũng chẳng kiếm ra đường mà về nữa.Trước kia ông như chim âu trên mặt nước,Nay là con thỏ trong lưới.Tính mệnh ông nằm trong tay người ta,Buồn rầu nên đi lang thang.Nơi ông ở, đầy quỷ núi có một cẳng,Rắn độc dài như cây.Kêu than bên thành cô quạnh,Năm tháng không biết sống cùng ai?Theo đó chống lại bọn quỷ,Phần nhiều vì lầm lẫn tài danh.Ông tôn thờ Kê Khang, Nguyễn Tịch,Vì thế người đời không ưa.Nơi góc bể ông là một tên thư ký quèn,Mắt nhập nhèm, tóc thì bạc như tơ.Chống gậy có hình chim cưu mặc áo xanh,Nào có phải là để nâng cái lưng đã khòm đâu.Trong đời một chén rượu,Tôi mong thấy được bạn thân.Cùng ngóng nhau mà cùng chẳng thấy,Đất trời thật là bao la.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论