全部城市 » 

Bài thơ: Ký Lý thập nhị Bạch nhị thập vận - 寄李十二白二十韻 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:102
Tác giả(nhà thơ): 寄李十二白二十韻 • Hai mươi vần gửi anh mười hai Lý Bạch, Trung Quốc, Thịnh Đường

寄李十二白二十韻昔年有狂客,
號爾謫仙人。
筆落驚風雨,
詩成泣鬼神。
聲名從此大,
汩沒一朝伸。
文綵承殊渥,
流傳必絕倫。
龍舟移棹晚,
獸錦奪袍新。
白日來深殿,
青雲滿後塵。
乞歸優詔許,
遇我宿心親。
未負幽棲志,
兼全寵辱身。
劇談憐野逸,
嗜酒見天真。
醉舞梁園夜,
行歌泗水春。
才高心不展,
道屈善無鄰。
處士禰衡俊,
諸生原憲貧。
稻粱求未足,
薏苡謗何頻。
五嶺炎蒸地,
三危放逐臣。
幾年遭鵩鳥,
獨泣向麒麟。
蘇武先還漢,
黃公豈事秦。
楚筵辭醴日,
梁獄上書辰。
已用當時法,
誰將此義陳。
老吟秋月下,
病起暮江濱。
莫怪恩波隔,
乘槎與問津。Ký Lý thập nhị Bạch nhị thập vận


Tích niên hữu cuồng khách,
Hiệu nhĩ trích tiên nhân.
Bút lạc kinh phong vũ,
Thi thành khấp quỷ thần.
Thanh danh tòng thử đại,
Mịch một nhất triêu thân.
Văn thái thừa thù ác,
Lưu truyền tất tuyệt luân.
Long chu di trạo vãn,
Thú cẩm đoạt bào tân.
Bạch nhật lai thâm điện,
Thanh vân mãn hậu trần.
Khất quy ưu chiếu hứa,
Ngộ ngã túc tâm thân.
Vị phụ u thê chí,
Kiêm toàn sủng nhục thân.
Kịch đàm liên dã dật,
Thị tửu kiến thiên chân.
Tuý vũ Lương viên dạ,
Hành ca Tứ thuỷ xuân.
Tài cao tâm bất triển,
Đạo quật thiện vô lân.
Xử sĩ Nễ Hành tuấn,
Chư sinh Nguyên Hiến bần.
Đạo lương cầu vị túc,
Ý dĩ báng hà tần.
Ngũ Lĩnh viêm chưng địa,
Tam Nguy phóng trục thần.
Kỷ niên tao phục điểu,
Độc khấp hướng kỳ lân.
Tô Vũ tiên hoàn Hán,
Hoàng công khởi sự Tần.
Sở diên từ lễ nhật,
Lương ngục thượng thư thần.
Dĩ dụng đương thì pháp,
Thuỳ tương thử nghĩa trần.
Lão ngâm thu nguyệt hạ,
Bệnh khởi mộ giang tân.
Mạc quái ân ba cách,
Thừa tra dữ vấn tân.
Dịch nghĩa
Năm trước có một người khách cuồng,Gọi anh là vị tiên bị đày xuống trần gian.Anh sáng tác mạnh như mưa gió khiến mọi người e sợ,Xong một bài thơ quỷ thần phải khóc.Tiếng tăm từ đó ngày một vang dội,Sau hồi thân xác bị lao đao lận đận.Anh có một lối hành văn độc đáo,Nên vì thế được lưu truyền rộng.Thuyền nhà vua có lần tới đón anh,Khi về anh được nhà vua ban cho áo gấm.Cả ngày anh ở trong cung vua thâm kín,Đi xe bụi tung tận mây xanh.Chiếu vua hứa cho anh về quê,Anh gặp tôi kết tình thân.Không từ bỏ được ý ở nơi sâu thẳm,Vì cái thân này vốn có đủ nhục lẫn vinh rồi.Theo câu chuyện, anh ưa đời sống nơi thôn dã,Khi uống rượu cùng mới thấy con người anh chân thật.Anh đã từng đêm say múa nơi vườn Lương,Và đi lang thang ca hát nơi sông Tứ.Tài cao thôi đành xếp lại trong lòng,Đạo xa vời biết kết bạn cùng ai.Anh có tài như Nễ Hành mà rồi đi ở ẩn,Làm tên học trò nghèo như Nguyên Hiến.Cơm bữa của anh không đủ gạo rau,Mà bị dèm pha là có thêm hột ý dĩ.Vùng năm núi là nơi đất nung nóng,Nơi ba kẽm cao là chốn giam kẻ bề tôi bị ruồng bỏ.Mấy năm gặp cú vọ,Một mình khóc lóc với kỳ lân.Tô Vũ rồi cuối cùng cũng trở về Hán,Ông Hoàng đời nào lại giúp nhà Tần.Ngày mà vua Sở thết tiệc, anh đã từ chối rượu ngọt,Và từ ngục đời Lương ban sáng đã dâng thư biện hộ.Đã dùng tới pháp luật đương thời,Thì ai mà có thể biện hộ cho được.Dưới trăng thu, một mình thân già ngâm nga,Vừa mới khỏi bệnh ra bờ sông đứng.Chớ có ngại làn sóng ân tình xa cách,Ta sẽ lên bè đi đến để thăm hỏi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论