全部城市 » 

Bài thơ: Khổ trúc - 苦竹 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:184
Tác giả(nhà thơ): 苦竹 • Trúc đắng, Trung Quốc, Thịnh Đường

苦竹青冥亦自守,
軟弱強扶持。
味苦夏蟲避,
叢卑春鳥疑。
軒墀曾不重,
翦伐欲無辭。
幸近幽人屋,
霜根結在茲。Khổ trúc


Thanh minh diệc tự thủ
Nhuyễn nhược cưỡng phù trì.
Vị khổ hạ trùng tị,
Tùng ty xuân điểu nghi.
Hiên trì tằng bất trọng,
Tiễn phạt dục vô từ.
Hạnh cận u nhân ốc,
Sương căn kết tại tư.
Dịch nghĩa
Dưới trời cao cũng tự mình lo cho mình,Mềm yếu cũng cố mà chống đỡ.Vị đắng khiến cho cả sâu trong mùa hè cũng còn chê,Bụi thấp lè tè nên chim mùa xuân cứ nghi ngại.Chốn nhà sang từng không coi là quý,Cứ chặt đốn bứa bừa.May mà trúc gần nhà của người ưa nhàn,Rễ trắng như sương kết ở chốn này đây.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论