全部城市 » 

Bài thơ: Khương thôn kỳ 1 - 羌村其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:174
Tác giả(nhà thơ): 羌村其一 • Thôn người Khương kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

羌村其一崢嶸赤雲西,
日腳下平地。
柴門鳥雀噪,
歸客千里至。
妻孥怪我在,
驚定還拭淚。
世亂遭飄蕩,
生還偶然遂。
鄰人滿墻頭,
感歎亦欷歔。
夜闌更秉燭,
相對如夢寐。Khương thôn kỳ 1


Tranh vanh xích vân tây,
Nhật cước há bình địa.
Sài môn điểu tước táo,
Quy khách thiên lý chí.
Thê noa quái ngoã tại,
Kinh định hoàn thức lệ.
Thế loạn tao phiêu đãng,
Sinh hoàn ngẫu nhiên toại.
Lân nhân mãn tường đầu,
Cảm thán diệc hư hý.
Dạ lan cánh bỉnh đăng,
Tương đối như mộng mị.
Dịch nghĩa
Ðám mây đỏ cao ngất ở phía tây,Gót chân mặt trời bước xuống mặt đất bằng.Trước cổng nghèo, chim sẻ kêu xao xác,Khi khách từ nơi xa ngàn dặm về đến nhà. Vợ con đều sửng sốt khi thấy tôi còn sống,Khi đã hết kinh sợ, vẫn còn chùi nước mắt.Ðời loạn, gặp cảnh lưu lạc,Được sống sót trở về, thực là ngẫu nhiên, Hàng xóm đứng đầy tường, cũng đều cảm động, bùi ngùi.Ðêm khuya, lại thắp đèn lên,Nhìn nhau, tưởng chừng như đang ở trong giấc mộng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论