全部城市 » 

Bài thơ: Long Môn các - 龍門閣 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 龍門閣 • Đường đèo Long Môn, Trung Quốc, Thịnh Đường

龍門閣清江下龍門,
絕壁無尺土。
長風駕高浪,
浩浩自太古。
危途中縈盤,
仰望垂線縷。
滑石欹誰鑿,
浮梁裊相拄。
目眩隕雜花,
頭風吹過雨。
百年不敢料,
一墜那得取。
飽聞經瞿塘,
足見度大庾。
終身歷艱險,
恐懼從此數。Long Môn các


Thanh giang há Long Môn,
Tuyệt bích vô xích thổ.
Trường phong giá cao lãng,
Hạo hạo tự thái cổ.
Nguy đồ trung oanh bàn,
Ngưỡng vọng thuỳ tuyến lũ.
Hoạt thạch y thuỳ tạc,
Phù lương diểu tương trụ.
Mục huyễn vẫn tạp hoa,
Đầu phong xuy quá vũ.
Bách niên bất cảm liệu,
Nhất truỵ na đắc thủ.
Bão văn kinh Cù Đường,
Túc kiến độ Đại Dữu.
Chung thân lịch gian hiểm,
Khủng cụ tòng thử sổ.
Dịch nghĩa
Sông trong chảy xuống Long Môn,Vách đứng sừng sững không một tấc đất chừa ra.Gió lớn tạo ra đợt sóng cao,Từ xưa vẫn rầm rập như thế.Lối quanh co nguy hiểm là bao,Nhìn lên như đường chỉ ngang dọc.Đá trơn ai đẽo nên như thế,Cái cầu khỉ lơ lửng treo ngang.Hoa rơi làm quáng cả mắt,Đầu thì gió tạt nước mưa.Tính mạng chưa biết chắc,Trợt chân thì làm sao mà giữ được?Nghe hoài về việc đi qua Cù Đường,Thấy rõ việc vượt Đại Dữu.Suốt đời trải nguy hiểm,Nhưng lần này thấy sợ nhất.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论