全部城市 » 

Bài thơ: Ngọc Hoa cung - 玉華宮 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:181
Tác giả(nhà thơ): 玉華宮 • Cung Ngọc Hoa, Trung Quốc, Thịnh Đường

玉華宮溪回松風長,
蒼鼠竄古瓦。
不知何王殿,
遺構絕壁下。
陰房鬼火青,
壞道哀湍瀉。
萬籟真笙竽,
秋色正瀟灑。
美人為黃土,
況乃粉黛假。
當時侍金輿,
故物獨石馬。
懮來藉草坐,
浩歌淚盈把。
冉冉征途間,
誰是長年者?Ngọc Hoa cung


Khê hồi tùng phong trường,
Thương thử thoán cổ ngoã.
Bất tri hà vương điện,
Di cấu tuyệt bích hạ.
Âm phòng quỷ hoả thanh,
Hoài đạo ai thoan tả.
Vạn lại chân sinh vu,
Thu sắc chính tiêu sái.
Mỹ nhân vi hoàng thổ,
Huống nãi phấn đại giả.
Đương thì thị kim dư,
Cố vật độc thạch mã.
Ưu lai tạ thảo toạ,
Hạo ca lệ doanh bả.
Nhiễm nhiễm chinh đồ gian,
Thuỳ thị trường niên giả?
Dịch nghĩa
Suối quanh co, gió thổi ào ào, Chuột xanh chui rúc trong đám ngói cổ. Không biết rằng đây chính là cung điện nhà vua, Móng cũ còn ngay dưới tường này. Phòng tối lửa ma xanh lè,Đường ổ gà, suối chảy róc rách. Hàng ngàn tiếng sáo vi vu, Sắc thu thật là tiêu sái. Người đẹp đã thành bùn rồi, Huống chi nói đến son phấn. Lúc đó đứng hầu cạnh xa nhà vua, VậtCũ nay chỉ còn ngựa đá. Lòng buồn ngồi xuống bãi cỏ, Ngêu ngao hát mà nước mắt ướt cánh tay.Tất tả trên đường trường, Ai là người sống mãi?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论