全部城市 » 

Bài thơ: Kiêm hà - 蒹葭 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:187
Tác giả(nhà thơ): 蒹葭 • Lau sậy, Trung Quốc, Thịnh Đường

蒹葭摧折不自守,
秋風吹若何。
暫時花戴雪,
幾處葉沉波。
體弱春風早,
叢長夜露多。
江湖後搖落,
亦恐歲蹉跎。Kiêm hà


Tồi chiết bất tự thủ,
Thu phong xuy nhược hà.
Tạm thì hoa đới tuyết,
Cơ xứ diệp trầm ba.
Thể nhược xuân phong tảo,
Tùng trường dạ lộ đa.
Giang hồ hậu dao lạc.
Diệc khủng tuế tha đà.
Dịch nghĩa
Không lo tự phòng việc gãy gục,Khi gió thu thổi thì biết làm sao.Tạm thời hoa trắng như có tuyết phủ,Không biết lá chỗ nào trên cây bị chìm dưới sóng.Sức yếu khi gió xuân thổi sớm,Bụi cây dài sương đêm nhiều.Sau khi bị tả tơi nên long đong,Lại còn e ngại đến cả năm bị vấp váp như thế.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论