全部城市 » 

Bài thơ: Mộc Bì lĩnh - 木皮嶺 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:171
Tác giả(nhà thơ): 木皮嶺 • Đỉnh Mộc Bì, Trung Quốc, Thịnh Đường

木皮嶺首路栗亭西,
尚想鳳凰村。
季冬攜童稚,
辛苦赴蜀門。
南登木皮嶺,
艱險不易論。
汗流被我體,
祁寒為之暄。
遠岫爭輔佐,
千岩自崩奔。
始知五嶽外,
別有他山尊。
仰幹塞大明,
俯入裂厚坤。
再聞虎豹鬥,
屢局風水昏。
高有廢閣道,
摧折如短轅。
下有冬青林,
石上走長根。
西崖特秀髮,
煥若靈芝繁。
潤聚金碧氣,
清無沙土痕。
憶觀昆侖圖,
目擊懸圃存。
對此欲何適,
默傷垂老魂。Mộc Bì lĩnh


Thủ lộ Lật Đình tây,
Thượng tưởng Phụng Hoàng thôn.
Quý đông huề đồng trĩ,
Tân khổ phó Thục Môn.
Nam đăng Mộc Bì lĩnh,
Gian hiểm bất dị luân.
Hãn lưu bị ngã thể,
Kì hàn vi chi huyên.
Viễn tụ tranh phụ tả,
Thiên nham tự băng bôn.
Thuỷ tri Ngũ Nhạc ngoại,
Biệt hữu tha sơn tôn.
Ngưỡng can tắc đại minh,
Phủ nhập liệt hậu khôn.
Tái văn hổ báo đấu,
Lũ cục phong thuỷ hôn.
Cao hữu phế các đạo,
Tồi chiết như đoản viên.
Hạ hữu đông thanh lâm,
Thạch thượng tẩu trường căn.
Tây nhai đặc tú phát,
Hoán nhược linh chi phồn.
Nhuận tụ kim bích khí,
Thanh vô sa thổ ngân.
Ức quán Côn Lôn đồ,
Mục kích Huyền Phố tồn.
Đối thử dục hà thích?
Mặc thương thuỳ lão hồn.
Dịch nghĩa
Khởi đi từ phía tây Lật Đình,Vẫn còn nghĩ tới thôn Phụng Hoàng.Vào tháng cuối đông,Dẫn bọn trẻ đi vào đất Thục.Ở phía nam leo đỉnh Mộc Bì,Nguy hiểm thật khó mà nói hết được.Mồ hôi toát ra đầy người tôi,Trời lạnh thế mà thấy nóng.Các núi xa tranh nhau đứng chầu,Ngàn chỏm cao như mờ khuất.Khi đó mới biết rằng ngoài năm núi lớn ra,Còn đặc biệt có thêm núi này nữa.Ngước trông lên phạm lỗi che lấp cả vòm trời,Cúi nhìn xuống thấy rõ đất dầy.Lại nghe tiếng hổ báo gầm,Chiều chiều thường nổi gió nước.Trên cao có cầu khỉ bỏ phế,Đổ gãy như vành xe con.Phía dưới có rừng thanh lâm,Rễ dài leo quanh đá.Nẻo phía tây vẻ đẹp đặc biệt nổi lên,Rực lên như đầy nấm linh chi vậy.Nó làm tăng thêm màu vàng biếc,Trong suốt không có ngấn đất nơi bãi nước.Nhớ lại thời coi bức vẽ cảnh Côn Lôn,Trong mắt như còn thấy cảnh Huyền Phố.Trước cảnh này biết đi đâu,Chỉ âm thầm thấy đau cái lòng kẻ già này.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论