全部城市 » 

Bài thơ: Nguyệt dạ - 月夜 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:173
Tác giả(nhà thơ): 月夜 • Đêm trăng, Trung Quốc, Thịnh Đường

月夜今夜鄜州月,
閨中只獨看。
遙憐小兒女,
未解憶長安。
香霧雲鬟濕,
清輝玉臂寒。
何時倚虛幌,
雙照淚痕乾?Nguyệt dạ


Kim dạ Phu Châu nguyệt,
Khuê trung chỉ độc khan.
Dao liên tiểu nhi nữ,
Vị giải ức Trường An.
Hương vụ vân hoàn thấp,
Thanh huy ngọc tý hàn.
Hà thì ỷ hư hoảng,
Song chiếu lệ ngân can?
Dịch nghĩa
Vầng trăng ở Phu Châu đêm nayTrong phòng khuê chỉ một người đứng nhìnỞ xa thương cho con gái bé bỏngChưa hiểu nỗi nhớ Trường AnSương thơm làm ướt mái tóc maiÁnh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọcBao giờ được tựa bên màn mỏngĐể trăng chiếu cả đôi ta cho ngấn lệ ráo khô?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论