全部城市 » 

Bài thơ: Mộng Lý Bạch kỳ 1 - 夢李白其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:174
Tác giả(nhà thơ): 夢李白其一 • Mộng thấy Lý Bạch kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

夢李白其一死別已吞聲,
生別長惻惻。
江南瘴癘地,
逐客無消息。
故人入我夢,
明我長相憶。
君今在羅網,
何以有羽翼?
恐非平生魂,
路遠不可測。
魂來楓林青,
魂返關山黑。
落月滿屋梁,
猶疑照顏色。
水深波浪闊,
無使蛟龍得。Mộng Lý Bạch kỳ 1


Tử biệt dĩ thôn thanh,
Sinh biệt thường trắc trắc.
Giang Nam chướng lệ địa,
Trục khách vô tiêu tức.
Cố nhân nhập ngã mộng,
Minh ngã trường tương ức.
Quân kim tại la võng,
Hà dĩ hữu vũ dực.
Khủng phi bình sinh hồn,
Lộ viễn bất khả trắc.
Hồn lai phong lâm thanh,
Hồn phản quan tái bắc.
Lạc nguyệt mãn ốc lương,
Do nghi chiếu nhan sắc.
Thuỷ thâm ba lãng khoát,
Vô sử giao long đắc.
Dịch nghĩa
Người chết đi là đã hết lờiNgười còn sống thì lúc nào cũng thương xótGiang Nam là nơi chướng độcNgười bị đày không nghe tin tứcCố nhân đi vào trong mộngBiết là ta nhớ nhung đã lâu nayTôi e rằng hồn bạn không được như ý lắmNhưng lâu nay đường xá xa xôi không gặp không biết có phải vậy khôngHồn về đây cánh rừng phong xanh ngátHồn trở lại miền quan tái đen tối xa xămBạn giờ đây đã nằm sa trong lướiLàm sao mà có lông cánh bay bỗng khắp nơiTrăng xuống chiếu trên rường nhàCòn ngờ như đang soi trên khuôn mặt bạnNước thì sâu sóng thì lớnMong bạn coi chừng cẩn thận con thuồng luồng dưới nước

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论