全部城市 » 

Bài thơ: Nguyệt dạ ức xá đệ - 月夜憶舍弟 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 月夜憶舍弟 • Ðêm trăng nhớ em, Trung Quốc, Thịnh Đường

月夜憶舍弟戍鼓斷人行,
秋邊一雁聲。
露從今夜白,
月是故鄉明。
有弟皆分散,
無家問死生。
寄書長不達,
況乃未休兵。Nguyệt dạ ức xá đệ


Thú cổ đoạn nhân hành,
Thu biên nhất nhạn thanh.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Hữu đệ giai phân tán,
Vô gia vấn tử sinh.
Ký thư trường bất đạt,
Huống nãi vị hưu binh.
Dịch nghĩa
Tiếng trống nơi đồn thú vang lên, không còn ai dám qua lại,Một tiếng nhạn kêu ở chốn biên thuỳ mùa thu.Từ đêm nay trở đi, sương móc rơi trắng xoá,Trăng vẫn sáng tại quê nhà.Có các em trai, nhưng đều ly tán,Không còn nhà để mà hỏi thăm chúng còn sống hay đã chết.Gửi thư về, nhưng thư thường không tới nơi,Huống chi chiến tranh vẫn còn chưa thôi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论