全部城市 » 

Bài thơ: Lập thu hậu đề - 立秋後題 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:141
Tác giả(nhà thơ): 立秋後題 • Viết sau lập thu, Trung Quốc, Thịnh Đường

立秋後題日月不相饒,
節序昨夜隔。
玄蟬無停號,
秋燕已如客。
平生獨往願,
惆悵年半百。
罷官亦由人,
何事拘形役?Lập thu hậu đề


Nhật nguyệt bất tương nhiêu
Tiết tự tạc dạ cách
Huyền thiền vô đình hào
Thu yến dĩ như khách
Bình sinh độc vãng nguyện
Trù trướng niên bán bách
Bãi quan diệc do nhân
Hà sự câu hình dịch.
Dịch nghĩa
Trời trăng không nhường nhau,Đêm qua tiết cũ đã cách xa rồi.Ve sầu đen kêu không ngừng nghỉ,Én đã tới như khách lạ.Nguyện vọng độc nhất trong đời đã đi mất rồi,Rất buồn khi đã nửa đời người.Việc từ quan là do ta,Hà tất còn câu nệ hình thức sinh nhai.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论