全部城市 » 

Bài thơ: Nhân Hứa bát phụng ký Giang Ninh Mân thượng nhân -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:163
Tác giả(nhà thơ): 因許八奉寄江寧旻上人 • Nhờ ông tám họ Hứa kính xin chuyển thư tới hoà thượng Mân ở Giang Ninh, Trung Quốc, Thịnh Đường

因許八奉寄江寧旻上人不見旻公三十年,
封書寄與淚潺湲。
舊來好事今能否,
老去新詩誰與傳。
棋局動隨尋澗竹,
袈裟憶上泛湖船。
聞君話我為官在,
頭白昏昏只醉眠。Nhân Hứa bát phụng ký Giang Ninh Mân thượng nhân


Bất kiến Mân công tam thập niên,
Phong thư ký dữ lệ sàn viên.
Cựu lai hảo sự kim năng phủ,
Lão khứ tân thi thuỳ dữ truyền.
Kì cuộc động tuỳ tầm giản trúc,
Cà sa ức thượng phiếm hồ thuyền.
Văn quân thoại ngã vi quan tại,
Đầu bạch hôn hôn chỉ tuý miên.
Dịch nghĩa
Đã ba chục năm nay không gặp hoà thượng Mân,Thư gói lại có gửi kèm nước mắt tràn trụa.Những việc tốt đẹp thời xưa nay không được nữa rồi,Những bài thơ mới làm lúc tuổi già biết truyền cho ai đọc.Nghe tiếng động phát từ quân cờ, tìm ra bụi trúc bên bờ suối,Áo cà sa nhớ đến lúc đi thuyền dạo trên hồ.Nghe ông nói tôi còn làm quan,Tôi nay đầu bạc cứ say rồi ngủ li bì.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论