全部城市 » 

Bài thơ: Nê Công sơn - 泥功山 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:174
Tác giả(nhà thơ): 泥功山 • Núi Nê Công, Trung Quốc, Thịnh Đường

泥功山朝行青泥上,
暮在青泥中。
泥濘非一時,
版築勞人功。
不畏道途永,
乃將汩沒同。
白馬為鐵驪,
小兒成老翁。
哀猿透卻墜,
死鹿力所窮。
寄語北來人,
後來莫匆匆。Nê Công sơn


Triêu hành Thanh Nê thượng,
Mộ tại Thanh Nê trung.
Nê nính phi nhất thì,
Bản trúc lao nhân công.
Bất uý đạo đồ vĩnh,
Nãi tương mịch một đồng.
Bạch mã vi thiết lị,
Tiểu nhi thành lão ông.
Ai viên thấu khước truỵ,
Tử lộc lực sở cùng.
Kí ngữ bắc lai nhân,
Hậu lai mạc thông thông.
Dịch nghĩa
Sáng đi trên đỉnh Thanh Nê,Chiều ở giữa Thanh Nê.Bùn lầy đâu phải chỉ trong chốc lát,Nhưng lắp ván làm làm lối đi khiến bao người khó nhọc.Chẳng ngại đường dài hun hút,Mà cứ bì bõm hoài.Ngựa trắng thành đen đủi như sắt,Con nít trở nên ông già.Khỉ rầu rĩ vì leo mà còn té trượt,Nai chết vì kiệt lực đi trên con đường này.Xin nhắn lời cho những người từ phương bắc tới,Đi sau chớ có bước vội!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论