全部城市 » 

Bài thơ: Nhất bách ngũ nhật dạ đối nguyệt - 一百五日夜對月 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:134
Tác giả(nhà thơ): 一百五日夜對月 • Đêm thứ 105, trông trăng, Trung Quốc, Thịnh Đường

一百五日夜對月無家對寒食,
有淚如金波。
斫卻月中桂,
清光應更多。
仳離放紅蕊,
想像嚬青蛾。
牛女漫愁思,
秋期猶渡河。Nhất bách ngũ nhật dạ đối nguyệt


Vô gia đối hàn thực,
Hữu lệ như kim ba.
Chước khước nguyệt trung quế,
Thanh quang ưng cánh đa.
Tỷ ly phóng hồng nhị,
Tưởng tượng tần thanh nga.
Ngưu Nữ mạn sầu tứ,
Thu kỳ do độ hà.
Dịch nghĩa
Tiết Hàn thực tới trong hoàn cảnh không nhà (ở nhờ),Nước mắt ứa như sóng vàng.Giá như đốn bỏ đi được cây quế trên mặt trăng,Ánh sáng hẳn sẽ toả ra được nhiều hơn.Nhị hoa màu hồng của chia ly,Tưởng tượng như những mày xanh đang nhíu.Ngưu Lang và Chức Nữ đang nhớ nhau buồn bã,Vì đã đến hẹn mùa thu, mà chưa có cầu qua sông.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论