全部城市 » 

Bài thơ: Lộc Đầu sơn - 鹿頭山 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:161
Tác giả(nhà thơ): 鹿頭山 • Núi Lộc Đầu, Trung Quốc, Thịnh Đường

鹿頭山鹿頭何亭亭,
是日慰饑渴。
連山西南斷,
俯見千里豁。
遊子出京華,
劍門不可越。
及茲險阻盡,
始喜原野闊。
殊方昔三分,
霸氣曾間發。
天下今一家,
雲端失雙闕。
悠然想揚馬,
繼起名硉兀。
有文令人傷,
何處埋爾骨。
紆餘脂膏地,
慘澹豪俠窟。
仗鉞非老臣,
宣風豈專達。
冀公柱石姿,
論道邦國活。
斯人亦何幸,
公鎮逾歲月。Lộc Đầu sơn


Lộc Đầu hà đình đình,
Thị nhật uỷ cơ khát.
Liên Sơn tây nam đoạn,
Phủ kiến thiên lý khoát.
Du tử xuất kinh hoa,
Kiếm Môn bất khả việt.
Cập tư hiểm trở tận,
Thuỷ hỉ nguyên dã khoát.
Thù phương tích tam phân,
Bá khí tằng gián phát.
Thiên hạ kim nhất gia,
Vân đoan thất song khuyết.
Du nhiên tưởng Dương, Mã,
Kế khởi danh lột ngột.
Hữu văn linh nhân thương,
Hà xứ mai nhĩ cốt.
Vu dư chi cao địa,
Thảm đạm hào hiệp quật.
Trượng việt phi lão thần,
Tuyên phong khởi chuyên đạt.
Ký công trụ thạch tư,
Luận đạo bang quốc hoạt.
Tư nhân diệc hà hạnh,
Công trấn du tuế nguyệt.
Dịch nghĩa
Núi Lộc Đầu sao mà cao sừng sững,Bữa nay quên cả đói khát.Núi Liên Sơn bị cắt đứt ở phía tây nam,Cúi xuống nhìn thấy vực sâu ngàn dặm.Tôi là kẻ ra đi từ kinh đô,Không thể vượt qua Kiếm Môn.Tới đây là hết hiểm trở.Mới đầu mừng thấy cánh đồng rộng.Đất này xưa là một trong ba vùng khác nhau,Lối xưng bá từng nảy ra sự chia cách.Nay thì thống nhất một nhà,Mây mờ che lấp cả hai cửa khuyết.Bỗng nhớ đến Dương Hùng và Tư Mã Tương Như,Theo nhau mà tên tuổi nổi bật.Có văn thơ khiến người đời mủi lòng,Nay thì xương của họ chôn ở nơi nào?Thục là đất mầu mỡ mông mênh,Nơi tụ tập của người giàu, giỏi cật lực sinh sống.Người cầm quyền vùng này phải là vị quan dày kinh nghiệm,Thì chính sách nhà nước mới được truyền đạt đến đây.Ông Ký quốc công, là người có tác phong nòng cốt,Bàn về cách trị nước rất thông thoáng.Dân vùng này thật là may mắn,Có được ông trấn nhậm nhiều năm tháng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论