全部城市 » 

Bài thơ: Nhật mộ (Nhật lạc phong diệc khởi)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:159
Tác giả(nhà thơ): 日暮(日落風亦起) • Chiều tối (Trời chiều cơn gió nổi), Trung Quốc, Thịnh Đường

日暮(日落風亦起)日落風亦起,
城頭鳥尾訛。
黃雲高未動,
白水已揚波。
羌婦語還哭,
胡兒行且歌。
將軍換駿馬,
夜出擁雕戈。Nhật mộ (Nhật lạc phong diệc khởi)


Nhật lạc phong diệc khởi,
Thành đầu điểu vĩ ngoa.
Hoàng vân cao vị động,
Bạch thuỷ dĩ dương ba.
Khương phụ ngữ hoàn khốc,
Hồ nhi hành thả ca.
Tướng quân hoán tuấn mã,
Dạ xuất ủng điêu qua.
Dịch nghĩa
Trời chiều gió vẫn thổi,Nơi đầu thành đuôi chim vểnh lên.Trên cao đám mây vàng chưa động đậy,Dòng nước trắng đã gợn sóng rồi.Mụ đàn bà người Khương nức nở nói,Đứa trẻ gốc Hồ vừa đi vừa hát.Ông tướng đã thay con ngựa tốt,Chờ đến đêm những mũi mác có trạm trổ sẽ vung lên.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论