全部城市 » 

Bài thơ: Lý Hộ huyện trượng nhân Hồ mã hành - 李鄠縣丈人胡馬行 (Đỗ P

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:152
Tác giả(nhà thơ): 李鄠縣丈人胡馬行 • Vịnh ngựa Hồ của trưởng huyện Hộ họ Lý, Trung Quốc, Thịnh Đường

李鄠縣丈人胡馬行丈人駿馬名胡騮,
前年避胡過金牛。
回鞭卻走見天子,
朝飲漢水暮靈州。
自矜胡騮奇絕代,
乘出千人萬人愛。
一聞說盡急難材,
轉益愁向駑駘輩。
頭上銳耳批秋竹,
腳下高蹄削寒玉。
始知神龍別有種,
不比俗馬空多肉。
洛陽大道時再清,
累日喜得俱東行。
鳳臆龍鬐未易識,
側身注目長風生。Lý Hộ huyện trượng nhân Hồ mã hành


Trượng nhân tuấn mã danh Hồ lưu,
Tiền niên tỵ hồ quá Kim Ngưu.
Hồi tiên khước tẩu kiến thiên tử,
Triêu ẩm Hán thuỷ mộ Linh châu.
Tự căng Hồ lưu kỳ tuyệt đại,
Thừa xuất thiên nhân vạn nhân ái.
Nhất văn thuyết tận cấp nan tài,
Chuyển ích sầu hướng nô đài bối.
Đầu thượng nhuệ nhĩ phê thu trúc,
Cước hạ cao đề tước hàn ngọc.
Thuỷ tri thần long biệt hữu chủng,
Bất tỷ tục mã không đa nhục.
Lạc Dương đại đạo thì tái thanh,
Luỹ nhật hỉ đắc câu đông hành.
Phụng ức long kỳ vị dị thức,
Trắc thân chú mục trường phong sinh.
Dịch nghĩa
Con ngựa nòi của ông là giống ngựa Hồ,Năm trước chạy giặc Hồ đi ngang qua Kim Ngưu.Quay ngựa lại đi kiếm vua,Sáng uống nước sông Hán, chiều đã tới Linh Châu!Tự khen rằng con ngựa này thật nhất đời,Cưỡi nó, hàng ngàn hàng vạn người ưa thích.Khi nghe nói hết về cái phẩm khó có của nó,Khi nghĩ đến lũ ngựa thồ càng thêm chán ngán.Tai nhọn trên đầu như lá trúc mùa thu,Dưới chân móng cao như ngọc lạnh.Thế mới biết rồng thiêng có nòi riêng,Không sánh được với bọn ngựa bị thịt.Đường lớn đi tới Lạc Dương nay đã thông,May được nhiều ngày cùng đi về phía đông.Ức phượng, râu rồng chưa dễ gì biết,Nghiêng mình, lừ mắt là gió to nổi lên.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论