全部城市 » 

Bài thơ: Pháp Kính tự - 法鏡寺 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:167
Tác giả(nhà thơ): 法鏡寺 • Chùa Pháp Kính, Trung Quốc, Thịnh Đường

法鏡寺身危适他州,
勉強終勞苦。
神傷山行深,
愁破崖寺古。
嬋娟碧鮮淨,
蕭摵寒籜聚。
回回山根水,
冉冉松上雨。
泄雲蒙清晨,
初日翳復吐。
朱甍半光炯,
戶牖粲可數。
拄策忘前期,
出蘿已亭午。
冥冥子規叫,
微徑不復取。Pháp Kính tự


Thân nguy thích tha châu,
Miễn cưỡng chung lao khổ.
Thần thương sơn hành thâm,
Sầu phá nhai tự cổ.
Thiền quyên bích tiên tịnh,
Tiêu sách hàn thác tụ.
Hồi hồi sơn căn thuỷ,
Nhiễm nhiễm tùng thượng vũ.
Tiết vân mông thanh thần,
Sơ nhật ế phục thổ.
Chu manh bán quang huỳnh,
Hộ dũ xán khả số.
Trụ sách vong tiền kỳ,
Xuất la dĩ đình ngọ.
Minh minh tử quy khiếu,
Vi kính bất phục thủ.
Dịch nghĩa
Đời gặp lúc khốn nên đi tới châu khác,Gắng gượng cho đến cực khổ tận cùng.Lòng đau khi đi trong núi sâu,Buồn muốn làm đổ chùa xưa bên núi.Rêu xanh êm dịu dàng,Xác xơ bẹ tre lạnh rụng nhiều.Vòng vòng nước quanh chân núi,Mưa lất phất trên ngọn thông.Sáng sớm mây mù phủ,Mặt trời vừa mới ló.Mái son nửa sáng ngời,Cửa ngõ đủ sáng rõ.Chống gậy quên lối trước,Ra khỏi lùm cây đã quá trưa,Khắc khoải tiếng cuốc kêu,Đường nhỏ không trở về được.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论