全部城市 » 

Bài thơ: Phi Tiên các - 飛仙閣 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:168
Tác giả(nhà thơ): 飛仙閣 • Gác Phi Tiên, Trung Quốc, Thịnh Đường

飛仙閣土門山行窄,
微徑緣秋毫。
棧雲闌干峻,
梯石結構牢。
萬壑欹疏林,
積陰帶奔濤。
寒日外澹泊,
長風中怒號。
歇鞍在地底,
始覺所歷高。
往來雜坐臥,
人馬同疲勞。
浮生有定分,
飢飽豈可逃。
嘆息謂妻子,
我何隨汝曹。Phi Tiên các


Thổ Môn sơn hành trách,
Vi kính duyên thu hào.
Sạn vân lan can tuấn,
Thê thạch kết cấu lao.
Vạn hác y sơ lâm,
Tích âm đới bôn đào.
Hàn nhật ngoại đạm bạc,
Trường phong trung nộ hào.
Yết yên tại địa để,
Thuỷ giác sở lịch cao.
Vãng lai tạp toạ ngoạ,
Nhân mã đồng bì lao.
Phù sinh hữu định phận,
Cơ bão khởi khả đào.
Thán tức vị thê tử,
Ngã hà tuỳ nhữ tào.
Dịch nghĩa
Đường núi vùng Thổ Môn rất chật,Lối đi nhỏ dăng mắc như tơ mùa thu.Cầu khỉ tay vịn cao tít,Thang đá mệt lắm mới leo nổi.Ngàn khe nơi rừng thưa,Hơi nước chứa chất nơi đầu ngọn sóng.Mặt trời lạnh mờ nhạt bên ngoài,Gió lớn gào thét bên trong.Ngựa nghỉ nơi đáy đất,Lúc này mới rõ là mình đã leo cao đến thế!Qua lại hết nằm lại ngồi,Cả người lẫn ngựa đều mệt.Cuộc sống trôi nổi này đều có số,Đói no liệu có tránh được không?Than phiền nói cùng vợ, con:Sao ta lại phải theo bọn bay!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论