全部城市 » 

Bài thơ: Phát Tần Châu - 發秦州 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:193
Tác giả(nhà thơ): 發秦州 • Rời Tần Châu, Trung Quốc, Thịnh Đường

發秦州我衰更懶拙,
生事不自謀。
無食問樂土,
無衣思南州。
漢源十月交,
天氣涼如秋。
草木未黃落,
況聞山水幽。
栗亭名更佳,
下有良田疇。
充腸多薯蕷,
崖蜜亦易求。
密竹複冬筍,
清池可方舟。
雖傷旅寓遠,
庶遂平生遊。
此邦俯要衝,
實恐人事稠。
應接非本性,
登臨未銷憂。
溪谷無異石,
塞田始微收。
豈複慰老夫,
惘然難久留。
日色隱孤戍,
烏啼滿城頭。
中宵驅車去,
飲馬寒塘流。
磊落星月高,
蒼茫雲霧浮。
大哉乾坤內,
吾道長悠悠。Phát Tần Châu


Ngã suy cánh lãn chuyết,
Sinh sự bất tự mưu.
Vô thực vấn lạc thổ,
Vô y tư nam châu.
Hán nguyên thập nguyệt giao,
Thiên khí lương như thu.
Thảo mộc vị hoàng lạc,
Huống văn sơn thuỷ u.
Lật Đình danh cánh gia,
Hạ hữu lương điền trù.
Sung trường đa thự dự,
Nhai mật diệc dị cầu.
Mật trúc phục đông duẩn,
Thanh trì khả phương châu.
Tuy thương lữ ngụ viễn,
Già toại bình sinh du.
Thử bang phụ yếu xung,
Thực khủng nhân sự trù.
Ưng tiếp phi bản tính,
Đăng lâm vị tiêu ưu.
Khê cốc vô dị thạch,
Tái điền thuỷ vi thâu.
Khởi phục uý lão phu,
Võng nhiên nan cửu lưu.
Nhật sắc ẩn cô thú,
Ô đề mãn thành đầu.
Trung tiêu khu xa khứ,
Ẩm mã hàn đường lưu.
Lỗi lạc tinh nguyệt cao,
Thương mang vân vụ phù.
Đại tai càn khôn nội,
Ngô đạo trường du du.
Dịch nghĩa
Tôi là người kém cỏi lại vụng tính,Cuộc sống không tự mình lo lấy được.Không có cái để ăn nên tìm hỏi đến đất lành,Không áo nên tìm về phương nam cho ấm áp.Vùng đồng bằng đất Hán vào tháng mười,Khí trời mát như vào mùa thu.Cây cỏ chưa bị vàng úa rơi rụng,Nên nghe cảnh núi non âm u.Lật Đình tên đã đẹp rồi,Dưới lại có ruộng tốt nữa.Làm đầy bụng có nhiều củ mài,Hốc mật cũng dễ kiếm.Măng trúc mùa đông cũng mọc,Ao trong có thể thả thuyền được.Tuy buồn vì phải ở nơi xa,Nhưng thoả mãn về điều rong chơi trong cuộc sống.Nơi này nhòm xuống vùng quan trọng,Mối lo thực là làm cho dân đông đúc.Cứ vơ lấy không phải là bản tính mình,Bước lên thì chưa giải hết nỗi lo âu.Hang hốc không có loại đá lạ,Ruộng nơi quan ải mới khai, thu được ít ỏi.Sao không vỗ yên thân già,Chán nản khó mà ở lại lâu.Sắc trời ẩn sau đồn cô quạnh,Đầu thành chim kêu rổn rang.Nửa đêm rong xe đi khỏi,Cho ngựa uống nơi ven đê lạnh.Trăng sao rờ rỡ trên trời,Lồng lộng mây ráng nổi.Vĩ đại thay là bầu trời,Mà đời ta vẫn dằng dặc sầu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论