全部城市 » 

Bài thơ: Phế huề - 廢畦 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:192
Tác giả(nhà thơ): 廢畦 • Vườn hoang, Trung Quốc, Thịnh Đường

廢畦秋蔬擁霜露,
豈敢惜凋殘。
暮景數枝葉,
天風吹汝寒。
綠沾泥滓盡,
香與歲時闌。
生意春如昨,
悲君白玉盤。Phế huề


Thu sơ ủng sương lộ,
Khởi cảm tích điêu tàn.
Mộ cảnh sổ chi diệp,
Thiên phong xuy nhữ hàn.
Lục triêm nê chỉ tận,
Hương dữ tuế thì lan.
Sinh ý xuân như tạc,
Bi quân bạch ngọc bàn.
Dịch nghĩa
Rau thu đẫm sương, móc,Há dám tiếc cái vẻ tan nát.Cảnh chiều còn vài cành lá,Gió trời thổi làm mi lạnh.Màu xanh bị bùn thấm hết,Hương thơm cũng cạn theo thời của năm.Sức sống, mùa xuân sẽ lại như xưa thôi,Thương cho chén sứ trắng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论