全部城市 » 

Bài thơ: Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 1 - 奉陪鄭駙馬韋曲其一 (Đỗ

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:152
Tác giả(nhà thơ): 奉陪鄭駙馬韋曲其一 • Hầu phò mã họ Trịnh ở Vi Khúc kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

奉陪鄭駙馬韋曲其一韋曲花無賴,
家家惱殺人。
綠尊雖盡日,
白髮好禁春。
石角鉤衣破,
藤枝刺眼新。
何時占叢竹,
頭戴小烏巾。Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 1


Vi Khúc hoa vô lại,
Gia gia não sát nhân.
Lục tôn tuy tận nhật,
Bạch phát hảo cấm xuân.
Thạch giác câu y phá,
Đằng chi thích nhãn tân.
Hà thì chiêm tùng trúc,
Đầu đới tiểu ô cân.
Dịch nghĩa
Hoa ở Vi Khúc thật vô duyên,Nhà nào nhà nấy buồn muốn chết được.Chén rượu màu xanh tuy nghiêng cả ngày,Nhưng tuổi già cứ ngăn cản mình hưởng vui.Mấu đá móc rách cả áo,Cành dây leo lại chọc vào mắt.Chừng nào ngắm bụi trúc,Đầu quấn cái khăn đen nhỏ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论