全部城市 » 

Bài thơ: Sấu mã hành - 瘦馬行 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:175
Tác giả(nhà thơ): 瘦馬行 • Bài hát về con ngựa gầy, Trung Quốc, Thịnh Đường

瘦馬行東郊瘦馬使我傷,
骨骼硉兀如堵牆。
絆之欲動轉欹側,
此豈有意仍騰驤。
細看六印帶官字,
眾道三軍遺路旁。
皮幹剝落雜泥滓,
毛暗蕭條連雪霜。
去歲奔波逐餘寇,
驊騮不慣不得將。
士卒多騎內廄馬,
惆悵恐是病乘黃。
當時曆塊誤一蹶,
委棄非汝能周防。
見人慘澹若哀訴,
失主錯莫無晶光。
天寒遠放雁為伴,
日暮不收烏啄瘡。
誰家且養願終惠,
更試明年春草長。Sấu mã hành


Đông quách sấu mã sử ngã thương,
Cốt cách lột ngột như đổ tường,
Bạn chi dục động chuyển y trắc,
Thử khởi hữu ý như đằng tương.
Tế khan lục ấn đới quan tự,
Chúng đạo tam quân di lộ bàng.
Bì khan bác lạc tạp nê chỉ,
Mao ám tiêu điều liên tuyết sương.
Khứ tuế bôn ba trục dư khấu,
Hoa lưu bất quán bất đắc tương.
Sĩ tốt đa kỵ nội cứu mã,
Trù trướng khủng thị bệnh thừa hoàng.
Đương thời lịch khối ngộ nhất quyết,
Uỷ khí phi nhữ năng chu phòng.
Kiến nhân thảm đạm nhược ai tố,
Thất chủ thố mạc vô xương quang.
Thiên hàn viễn phóng nhạn vi bạn,
Nhật mộ bất thu điểu trác sang.
Thuỳ gia thả dưỡng nguyện chung huệ,
Cánh thí minh niên xuân thảo trường.
Dịch nghĩa
Ở ngoại ô phía đông có con ngựa gầy, khiến tôi thương hại nó,Xương sọ nhô lên như các bức vách.Nó bị buộc, muốn cử động cứ phải bước nghiêng nghiêng,Phải chăng nó vẫn có ý lồng lộn chăng.Coi kỹ sáu dấu ấn, mang chữ của quan,Họ nói rằng quân đội đã bỏ rơi nó bên đường.Da khô nẻ nứt dính đầy bùn,Lông bẩn vì trải mưa gió, trông thảm hại.Năm trước vượt sóng đuổi tàn binh giặc,Giống ngựa tốt không luyện tập quen thì không thể đương đầu nơi trận mạc được.Binh sĩ thường cưỡi ngựa trong chuồng,Cứ e ngại sợ đó là con thừa hoàng bệnh.Vào lúc gò đống hụt một bước,Bỏ hoang mi vì không còn làm việc gì được nữa.Nó trông thấy người buồn rầu như muốn than vãn,Không có chủ nữa nên trông dáng phờ phạc.Trời lạnh bỏ nơi xa, làm bạn với bày nhạn,Chiều tối chẳng được giắt về, bỏ mặc quạ rỉa vết lở loét.Nhà ai có ý ban ân huệ cuối cùng hãy nuôi lấy nó đi,Cứ thử coi, sang năm thì cỏ xuân sẽ cao đó!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论