全部城市 » 

Bài thơ: Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu) - 山寺(

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:183
Tác giả(nhà thơ): 山寺(野寺殘僧少) • Chùa núi (Chùa quê tàn, sư vắng), Trung Quốc, Thịnh Đường

山寺(野寺殘僧少)野寺殘僧少,
山園細路高。
麝香眠石竹,
鸚鵡啄金桃。
亂石通人過,
懸崖置屋牢。
上方重閣晚,
百里見秋毫。Sơn tự (Dã tự tàn tăng thiểu)


Dã tự tàn tăng thiểu,
Sơn viên tế lộ cao.
Xạ hương miên thạch trúc,
Anh vũ trác kim đào.
Loạn thạch thông nhân quá,
Huyền nhai trí ốc lao.
Thượng phương trùng các vãn,
Bách lý kiến thu hào.
Dịch nghĩa
Chùa nơi đồng quê tàn tạ, có ít sư,Vườn trên núi đường nhỏ đi lên cao.Con chồn hương ngủ dưới trúc bên tảng đá,Chim anh vũ mổ trái đào chín vàng.Đá nằm ngổn ngang trên lối đi của người,Sườn núi chênh vênh cất nhà thật mất công.Buổi chiều, từ căn gác lồng nơi thượng phương,Có thể nhìn thấy sợi tơ mùa thu xa trăm dặm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论