全部城市 » 

Bài thơ: Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 1 - 佐還山後寄其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:106
Tác giả(nhà thơ): 佐還山後寄其一 • Làm gửi sau khi Đỗ Tá trở về núi kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

佐還山後寄其一山晚浮雲合,
歸時恐路迷。
澗寒人欲到,
村黑鳥應棲。
野客茅茨小,
田家樹木低。
舊諳疏懶叔,
須汝故相攜。Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 1


Sơn vãn phù vân hợp,
Qui thì khủng lộ mê.
Giản hàn nhân dục đáo,
Thôn hắc điểu ưng thê.
Dã khách mao tư tiểu,
Điền gia thụ mộc đê.
Cựu am sơ lãn thúc,
Tu nhữ cố tương huề.
Dịch nghĩa
Núi vào buổi chiều mây mờ phủ kín,Lúc về sợ cháu bị lạc đường.Suối lạnh người muốn tới,Thôn xóm tối om chim mong đậu.Khách nơi nhà quê nhà tranh nhỏ xíu,Nhà ruộng cây thấp lè tè.Người chú này của cháu có thói lười bê tha,Cháu nên cố gắng mà chịu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论