全部城市 » 

Bài thơ: Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 2 - 佐還山後寄其二 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:106
Tác giả(nhà thơ): 佐還山後寄其二 • Làm gửi sau khi Đỗ Tá trở về núi kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

佐還山後寄其二白露黃粱熟,
分張素有期。
已應舂得細,
頗覺寄來遲。
味豈同金菊,
香宜配綠葵。
老人他日愛,
正想滑流匙。Tá hoàn sơn hậu ký kỳ 2


Bạch lộ hoàng lương thục,
Phân trương tố hữu thì.
Dĩ ưng thung đắc tế,
Phả giác ký lai trì.
Vị khởi đồng kim cúc,
Hương nghi phối lục quỳ.
Lão nhân tha nhật ái,
Chính tưởng hoạt lưu thi.
Dịch nghĩa
Sương trắng làm cho kê vàng chín,Cắt phơi theo đúng lúc của nó.Đã muốn cối giã cho được nhỏ,Phải nhớ nện chày chậm chậm.Vị nó nào có như hoa cúc vàng đâu,Nhưng mùi nó hợp với rau quỳ xanh.Bữa trước tên già này thích ăn,Lại cứ tưởng cái muỗng trơn trợt (ăn vội và nhiều do thưởng thức).

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论