全部城市 » 

Bài thơ: Tô Đoan, Tiết Phúc diên giản Tiết Hoa tuý ca - 蘇端、薛

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:365
Tác giả(nhà thơ): 蘇端、薛復筵簡薛華醉歌 • Trên tiệc Tô Đoan, Tiết Phúc tặng Tiết Hoa say hát, Trung Quốc, Thịnh Đường

蘇端、薛復筵簡薛華醉歌文章有神交有道,
端復得之名譽早。
愛客滿堂盡豪翰,
開筵上日思芳草。
安得健步移遠梅,
亂插繁花向晴昊。
千里猶殘舊冰雪,
百壺且試開懷抱。
垂老惡聞戰鼓悲,
急觴為緩懮心搗。
少年努力縱談笑,
看我形容已枯槁。
坐中薛華善醉歌,
歌辭自作風格老。
近來海內為長句,
汝與山東李白好。
何劉沈謝力未工,
才兼鮑昭愁絕倒。
諸生頗盡新知樂,
萬事終傷不自保。
氣酣日落西風來,
願吹野水添金杯。
如澠之酒常快意,
亦知窮愁安在哉。
忽憶雨時秋井塌,
古人白骨生青苔,
如何不飲令心哀。Tô Đoan, Tiết Phúc diên giản Tiết Hoa tuý ca


Văn chương hữu thần giao hữu đạo,
Đoan, Phục đắc chi danh dự tảo.
Ái khách mãn đường tận hào hàn,
Khai diên thượng nhật tư phương thảo.
An đắc kiện bộ di viễn mai,
Loạn tháp phồn hoa hướng tình hạo.
Thiên lý do tàn cựu băng tuyết,
Bách hồ thả thí khai hoài bão.
Thuỳ lão ác văn chiến cổ bi,
Cấp trường vi hoãn ưu tâm đảo.
Thiếu niên nỗ lực túng đàm tiếu,
Khán ngã hình dung dĩ khô cảo.
Toạ trung Tiết Hoa thiện tuý ca,
Ca từ tự tác phong cách lão.
Cận lai hải nội vi trường cú,
Nhữ dữ Sơn Đông Lý Bạch hảo.
Hà, Lưu, Thẩm, Tạ lực vị công,
Tài kiêm Bão Chiếu sầu tuyệt đảo.
Chư sinh phả tận tân tri lạc,
Vạn sự chung thương bất tự bảo.
Khí hàm nhật lạc tây phong lai,
Nguyện xuy dã thuỷ thiêm kim bôi.
Như thằng chi tửu thường khoái ý,
Diệc tri cùng sầu an tại tai.
Hốt ức vũ thì thu tỉnh tháp,
Cổ nhân bạch cốt sinh thanh đài,
Như hà bất ẩm linh tâm ai.
Dịch nghĩa
Văn chương có thần, bè bạn có đạo,Đoan, Phục có được tiếng tăm từ sớm.Khách quý đầy nhà, đều là những người có tài,Mở tiệc đúng vào ngày mồng một nghĩ đến cỏ thơm.Làm sao mà chuyển về đây cây mai nơi xa thẳm,Cắm bừa những cành hoa hướng lên không trung.Ngàn dặm hãy còn sương tuyết cũ,Trăm vò hãy cứ thoả cõi lòng.Kẻ già ghét nghe chuyện buồn về chiến tranh,Vội đưa chén để đẩy lùi lòng lo buồn.Hãy cố làm trẻ lại và cười nói vui,Thấy hình hài ta đã khô quắt.Trong tiệc có Tiết Hoa khi say hát rất hay,Lời ca tự làm ra, phong cách rất thoáng đạt.Gần đây trong giới sáng tác câu ca dài,Có anh ta với Lý Bạch ở Sơn Đông là nổi tiếng.Hà Tốn, Lưu An, Thẩm Ước, Tạ Diễu đủ sức lực đấu,Tài ngang với Bão Chiếu sầu đến cùng cực.Các bạn hết sức vui,Các việc cuối cùng là đau thương có ai mà định được.Trời chiều, ngà ngà say, gió tây thổi tới,Mong thổi nước đồng thêm vào chén vàng.Như rượu sông Thằng làm cho ta thích chí,Và rồi có còn thấy đâu là sầu khổ!Chợt nhớ lúc mưa nơi bờ giếng thu, xương trắng của người xưa rêu mọc xanh,Sao lại không uống khiến lòng thêm buồn.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论