全部城市 » 

Bài thơ: Túc Tán công phòng - 宿贊公房 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:163
Tác giả(nhà thơ): 宿贊公房 • Ngụ tại phòng của ông Tán, Trung Quốc, Thịnh Đường

宿贊公房杖錫何來此,
秋風已颯然。
雨荒深院菊,
霜倒半池蓮。
放逐寧違性,
虛空不離禪。
相逢成夜宿,
隴月向人圓。Túc Tán công phòng


Trượng tích hà lai thử,
Thu phong dĩ táp nhiên.
Vũ hoang thâm viện cúc,
Sương đảo bán trì liên.
Phóng trục ninh vi tính,
Hư không bất ly thiền.
Tương phùng thành dạ túc,
Lũng nguyệt hướng nhân viên.
Dịch nghĩa
Cái gậy lách cách sao lại đến chỗ này,Gió thu đã thổi rát rồi.Mưa lên đám cúc hoang sau viện,Mưa lật cây sen trong ao bán nguyệt,Bị chuyển đổi há phạm tới tính người,Nơi trống rỗng không rời tu hành.Gặp nhau nên ở qua đêm,Trăng nơi bãi nhắm vào người mà tròn.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论