全部城市 » 

Bài thơ: Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng - 早秋苦熱堆案相仍 (Đỗ

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:175
Tác giả(nhà thơ): 早秋苦熱堆案相仍 • Đầu thu khổ về nóng, giấy má chồng đầy án, Trung Quốc, Thịnh Đường

早秋苦熱堆案相仍七月六日苦炎熱,
對食暫餐還不能。
每愁夜中自足蝎,
況乃秋後轉多蠅。
束帶發狂欲大叫,
簿書何急來相仍。
南望青松架短壑,
安得赤腳蹋層冰。Tảo thu khổ nhiệt đồi án tương nhưng


Thất nguyệt lục nhật khổ viêm nhiệt,
Đối thực tạm xan hoàn bất năng.
Mỗi sầu dạ trung tự túc yết,
Huống nãi thu hậu chuyển đa dăng.
Thúc đới phát cuồng dục đại khiếu,
Bạ thư hà cấp lai tương nhưng.
Nam vọng thanh tùng giá đoản hác,
An đắc xích cước tháp tằng băng.
Dịch nghĩa
Ngày mồng sáu tháng bảy khổ vì khí nóng,Trước mâm cơm muốn nuốt mà không được.Khi đêm đến thì tiếng mọt gỗ,Và nay thu về lại lắm ruồi.Dây nịt áo khiến mình bực bội muốn kêu trời,Giấy tờ khẩn cấp cứ bề bộn cả lên.Nhìn về phía nam thấy thông mọc trên sườn núi hẹp,Mong sao gót son này lội xuống được đống băng!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论