全部城市 » 

Bài thơ: Tân An lại - 新安吏 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 新安吏 • Tên lại huyện Tân An, Trung Quốc, Thịnh Đường

新安吏客行新安道,
喧呼聞點兵,
借間新安吏,
縣小更無丁?
府帖昨夜下,
次選中男行。
中男絕短小,
何以守王城?
肥男有母送,
瘦男獨伶俜。
白水暮東流,
青山猶哭聲。
莫自使眼枯,
收汝淚縱橫。
眼枯即見骨,
天地終無情。
我軍取相州,
日夕望其平。
豈意賊難料,
歸軍星散營。
就糧近故壘,
練卒依舊京。
掘壕不到水,
牧馬役亦輕。
況乃王師順,
撫養甚分明。
送行勿泣血,
僕射如父兄。Tân An lại


Khách hành Tân An đạo
Huyện hô ao điểm binh
Tá vấn Tân An lại
Huyện tiểu cánh vô đinh
Phủ thiếp tạc dạ há
Thứ tuyển trung nam hành
Trung nam tuyệt đoản tiểu
Hà dĩ thủ vương thành?
Phì nam hữu mẫu tống
Sấu nam độc linh bình
Bạch thuỷ mộ đông lưu
Thanh sơn do khốc thanh
Mạc tự sử nhãn khô
Thu nhữ lệ tung hoành
Nhãn khô tức kiến cốt
Thiên địa chung vô tình!
Ngã quân thủ Tương Châu
Nhật tịch vọng kỳ bình
Khởi ý tặc nan liệu
Qui quân tinh tản doanh
Tựu lương cận cố luỹ
Luyện tốt y cựu kinh
Quật hào bất đáo thuỷ
Mục mã dịch diệc khinh
Huống nãi vương sư thuận
Phủ dưỡng thậm phân minh
Tống hành vật khấp huyết
Bộc dịch như phụ huynh!
Dịch nghĩa
Khách qua đường Tân AnNghe rầm rộ bắt línhƯớm hỏi viên lại Tân An- Rằng huyện nhỏ hết cả trai trángĐêm qua quan phủ lại hạ trátBắt tuyển xuống hạng trung nam- Trung nam thấp bé quáGiữ sao nổi thành nhà vua?Hạng trai mập mạp có mẹ đi tiễnRiêng hạng gầy nhàng thất thễu lẽ loiChiều rồi, dòng nước bạc vẫn cứ xuôi đôngTận dãy núi xanh còn vang tiếng khócThôi! Đừng làm cho mắt mình khô đi nữaHãy ngừng những hàng lệ ngổn ngang lạiMắt khô tức là trơ xươngTrời đất bao giờ cũng dửng dưng lạnh nhạtQuân ta đã lấy được châu TươngSớm chiều những mong yên ổnAi ngờ thế giặc khôn lườngQuân rút về các trại tản mátMuốn tiện lương, phải đóng gần luỹ cũĐể luyện quân lính phải dựa kinh xưaĐào hào không đào đến nướcChăn ngựa cũng là việc nhẹ nhàngHuống chi quân nhà vua là chính nghĩaAn ủi, nuôi dưỡng rất phân minhBuổi tiễn đưa đừng khóc lóc thảm thiết nữaCó quan bộc dịch chẳng khác gì cha anh!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论