全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 02 - 秦州雜詩其二 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:128
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其二 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 02, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其二秦州城北寺,
勝跡隗囂宮。
苔蘚山門古,
丹青野殿空。
月明垂葉露,
雲逐渡溪風。
清渭無情極,
愁時獨向東。Tần Châu tạp thi kỳ 02


Tần Châu thành bắc tự,
Truyền thị Ngỗi Hiêu cung.
Đài tiển sơn môn cổ,
Đan thanh dã điện không.
Nguyệt minh thuỳ diệp lộ,
Vân trục độ khê phong.
Thanh Vị vô tình cực,
Sầu thì độc hướng đông.
Dịch nghĩa
Ngôi chùa phía bắc thành Tần Châu,Tương truyền là cung vua Ngỗi Hiêu.Rêu trên cửa núi cũ kỹ,Nét vẽ ở điện hoang trơ trọi.Trăng soi sáng hạt móc đầu lá rũ,Mây đưa gió thổi qua khe.Sông Vị trong quá thờ ơ,Buồn bã chỉ chảy về hướng đông.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论