全部城市 » 

Bài thơ: Tần Châu tạp thi kỳ 12 - 秦州雜詩其十二 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:144
Tác giả(nhà thơ): 秦州雜詩其十二 • Thơ tạp ở Tần Châu kỳ 12, Trung Quốc, Thịnh Đường

秦州雜詩其十二山頭南郭寺,
水號北流泉。
老樹空庭得,
清渠一邑傳。
秋花危石底,
晚景臥鐘邊。
俯仰悲身世,
溪風為颯然。Tần Châu tạp thi kỳ 12


Sơn đầu Nam Quách tự,
Thuỷ hiệu Bắc Lưu tuyền.
Lão thụ không đình đắc,
Thanh cừ nhất ấp truyền.
Thu hoa nguy thạch để,
Vãn cảnh ngoạ chung biên.
Phủ ngưỡng bi thân thế,
Khê phong vi táp nhiên.
Dịch nghĩa
Chùa Nam Quách ở ngay đầu núi,Sông mang tên là Bắc Lưu tuyền.Giữa sân vắng có được một cây cổ thụ,Một cái ngòi nước trong chảy qua ấp.Hoa mùa thu vươn lên khỏi đáy tảng đá,Cảnh chiều nằm ngay cạnh chuông.Cúi ngửa xét lại thân thế mình mà đau buồn,Gió suối cứ thổi vù vù.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论